Firudin Sultanov (Ph.D) « Geriyə qayıt
Firudin Sultanov
Bölmə: Mühasibat uçotu və audit
Vəzifə: Kafedra müdiri
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. - 2010 Noy. Diplom #FD 09212
 • Magistratura, Dokuz Eylül Üniversitesi, Biznesin təşkili və idarə edilməsi. - 2004 İyl. Diplom #2199
 • Bakalavriat, Dokuz Eylül Üniversitesi, Biznesin idarə edilməsi. - 2001 İyl. Diplom #5692
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Yalın Tedarik Zinciri ve Onun İşletmeler İçin Önemi. Journal of Qafqaz University. Azərbaycan. 2010;29:83-95, url: [1]
 • Seymur İlyasov , Firudin Sultanov , Sultanov F. Tədarük zəncirinin idarəedilməsinə ümumi baxış və tədarük zənciri prosesləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitu Elmi əsərləri . 2010;II:117-122, url: [2]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Aggregate Order Release Planning through Supply Chain and Loss Compensation. 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries . Gürcüstan. May 2012:6
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Tedarik Zincirinde İsrafların Tespitinde Değer Akışı Harıtalama: Sağladığı Üstünlükler . I Uluslararası Iğdır Sempozyumu. Türkiyə. Aprel 2012:15, url: [3]
 • Fırudın Sultanov , Sultanov F. The Benefits of Material Requirement Planning in Inventory Management. Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika. Azərbaycan. Dekabr 2011:5, url: [4]
 • Firudin Sultanov , Necdet Özçakar , Sultanov F. Küreselleşme Sürecinde Yalın Tedarik Zincirinin Önemi. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti. Azərbaycan. Oktyabr 2010:396-410, url: [5]
 • Firudin Sultanov , Sultanov F. Qlobal İstehsal Strategiyaları və Azərbaycan Sənaye Sektoru. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, II Beynəlxalq Kongres. Azərbaycan. May 2007:879-884, url: [6]
 • Digər
 • Worldbank , Sultanov F. Accounting and Auditing Education Community of Practice (EDU CoP) Workshop. .. Moldova. Mart 2014:00, url: [7]
Layihələr
 • Layinənin adı: Bu Günün və Sabahin Direktorlari Üçün Təlim Kursu; Donor: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; Vəzifə: Təlimçi ; 1 Fev 2014 - 15 May 2014;
  Qeyd: Maliyyənin idarəolunması modulu-42 saat
 • Layinənin adı: Siyasi partiyalarda maliyyə hesabatlarının tərtibi ; Donor: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi; Vəzifə: Təlimçi ; 13 Fev 2013 - 22 Fev 2013;
  Qeyd: 15 siyasi partiyanın 19 nəfər nümayəndəsinə toplam 24 saat təlim verilmişdir.
 • Layinənin adı: Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları; Donor: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və NEXİA İnternational; Vəzifə: Təlimçi ; 9 Apr 2012 - 14 Apr 2012;
  Qeyd: Maliyyə Nazirliyi nümayəndələrinə toplam 20 saat təlim verilmişdir.
 • Layinənin adı: İİBF tələbələrinin Türkiyə,İstanbul Staj Programı; Donor: TİKA; Vəzifə: Rəhbər müəllim; 2 İyl 2007 - 2 Avq 2007;
  Qeyd:
Maraq sahələri
Ehtiyatın idarəolunması (Inventory management) Tədarük zəncirinin idarəolunması (Supply chain management) Əməliyyatların və istehsalatın idarəolunması (Operations and Production Management) Mühasibat uçotu (Accounting)
Üzv oldugu elmi qurumlar
 • Milli Mühasiblər Forumu Təşkilat Komitəsi - 8 Apr 2017
 • Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi elmi şurasının üzvü - 15 Sen 2010
 • Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi Metodik Şurasının üzvi - 16 Fev 2010
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "Quality Strategy: Creative Ideas for Efficient Management", Qafqaz University, 15-17 December; 2009
 • "Mikro Kompyuter Proqramlar(ERP)", Mikro-ERP; 2008
 • "ETA V.8-SQL Kompyuter Proqramlar-22 saat", ETA –İstanbul/Türkiye; 2007
 • "Intensive English Language-Level-2", University of North Texas, Intensive English Language Institute, USA; 2006
 • "İngiliscə Kursu", Amerikan Mədəniyyət Dərnəyi-İzmir/Türkiyə; 1999
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "İdarəetmədə ədədi üsullar-Quantitative Methods in Management"
 • Magistratura, "Xammaddə Ehtiyatları Nəzəriyyəsi-Inventory Theory"
 • Bakalavriat, "Mühasibatın Əsasları-Accountıng"
 • Bakalavriat, "İstehsalatın İdarəedilməsi-Production Manecement"
 
 
 

©2018