Füzuli Əliyev « Geriyə qayıt
Füzuli Əliyev
Bölmə: Maliyyə
Vəzifə: Baş müəllim
E-mail:
Web site: http://beu.edu.az/~faliyev
Təhsil
 • Doktorantura, İstanbul Universiteti, Finance. 2010 Okt - 2016 İyn.
 • Magistratura, Qafqaz Universiteti, Biznesin təşkili və idarə edilməsi. - 2008 Dek. Diplom #MNB 017126
 • Bakalavriat, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Menecment. - 2005 İyn. Diplom #B 025185
İş təcrübəsi
 • Müəllim, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2014 - davam edir
 • Baş Laborant, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2011 - Sen 2014
 • Bölmələr Koordinatoru, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Noy 2006 - Okt 2009
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Əliyev F, Soltanlı A. Empirical test of Capital Asset Pricing Model on Selected Banking Shares from Borsa Istanbul. Academic Journal of Economic Studies. Rumıniya. 2018;1(4):74-81, url: [1]
 • Ceyhun M, Cihan B, Fakhri H, Süleymanov E, Əliyev F. The Role of Oil Prices in Exchange Rate Movements: The CIS Oil Exporters. Economies MDPİ. İsveçrə. 2017;2(5):1-13, url: [2], DOI: 10.3390/economies5020013
 • Süleymanov E, Əliyev F. E‐ticarət və Azərbaycanda tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2011;32:98-104, url: [3]
 • Allahverdi İ, Əliyev F. Bank Fəaliyyəti Prosesində Qarşıya Çıxan Risklər. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları - I Kitab. 2015:705-706, url: [4]
 • Əliyev F. Effektiv bazar hipotezinin tarixi və takamülü prosesi. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu "Elmi Əsərlər". 2018;6(2017):224-232, url: [5]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Bulut C, Süleymanov E, Əliyev F, Həsənov F. Role of Oil Price in Exchange Rate Movement of the CIS oil-exporting countries. Eurasia Business and Economics Society (EBES)19th EBES Conference - Istanbul May 26-28, 2016 Istanbul, Turkey Hosted by Istanbul Technical University - Faculty of Management Department of Economics. Türkiyə. May 2016:1-20, url: [6]
 • Allahverdi İ, Əliyev F. Bank fəaliyyəti prosesində qarşıya çıxan risklər. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015, url: [7]
 • Süleymanov E, Əliyev F. Alternative Development Strategies for Azerbaijan Economy and Sectoral Analysis. 7th Silk Road Conference: Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries Tbilisi- Batumi 24-26 May. 2012. Gürcüstan. May 2012:12, url: [8]
 • Fatih Y, Əliyev F. Twin Deficits Phenomenon and Deficits’ Bidirectional Correlation Case in Turkish Economy. FIBAC - International Finance Banking and Insurance Congress. Türkiyə. Aprel 2012:22, url: [9]
 • Milli konfranslar
 • Elvin Məmmədov , Şəhriyar Muxtarov , Füzuli Əliyev , Əliyev F. Azərbaycan bank sektorunun struktur analizi və mövcud vəziyyəti. Lənkəran Dövlət Universiteti "Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika". Dekabr 2011:9, url: [10]
 • Digər
 • Ruslan Babayev , Əliyev F. "Maliyyə menecmenti" fənn proqramı. . Azərbaycan. İyun 2014
Layihələr
 • Layinənin adı: DAAD Study Visit; Donor: DAAD; Vəzifə: Project Manager; 1 Okt 2018 - 1 Noy 2018;
  Qeyd: We visited University of Marburg for three days participating at classes, discussions and organized an Azerbaijani culture night at last day. Then spent three days in Frankfurt visiting BaFin, Bundesbank, ECB and Frankfurt main Finance, had very interesting presentations about financial climate in Europe on the eve of Brexit. Next university we visited was Koblenz University of Applied Sciences. My students attended in Finance classes and seminars.
 • Layinənin adı: CFA Research Challenge; Donor: CFA Russia Association; Vəzifə: Faculty Advisor; 1 Noy 2017 - 1 Apr 2018;
 • Layinənin adı: CFA Research Challenge; Donor: CFA Istanbul Society; Vəzifə: Faculty Advisor; 1 Noy 2014 - 1 Fev 2015;
 • Layinənin adı: Financial Markets Training; Donor: Qafqaz University, Department of Economics; Vəzifə: Organizator; 1 Mar 2014 - 1 İyl 2014;
 • Layinənin adı: 8-ci Türkiyə Yay Praktika Proqramı; Donor: Qafqaz Universitet İqtisadiyyat fakültəsi; Vəzifə: Qrup rəhbəri; 1 Avq 2013 - 1 Sen 2013;
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2018 - Magistratura, Matanat Rzazade, "Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici sərmayənin strukturu və ölkə iqtisadiyyatına təsiri", Qafqaz Universiteti
 • 2018 - Magistratura, Mahammad Gasimov, "Kapital strukturu və səhm qiyməti arasında əlaqənin müqayisəli analizi", Qafqaz Universiteti
 • 2018 - Magistratura, Elgun Aliyev, "Nağdsız hesablaşmaların maliyyə resurslarının effektivliyinə təsiri", Qafqaz Universiteti
 • 2017 - Magistratura, Nijat Seyidov, "Neft qiymətlərinin maliyyə bazarlarına təsiri: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan", Qafqaz Universiteti
 • 2017 - Magistratura, Azad Baghirov, "Səhm qimətləndirilməsi modelləri və Azərbaycanda səhm dəyərinin formalaşmasına təsir edən amillər", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Allahverdi İsmayılov, "Kommersiya banklarında risklərin qiymətləndirilməsi metodları və Azərbaycan nümunəsi", Qafqaz Universiteti
Üzv oldugu elmi qurumlar
 • Financial Management Association (FMA) - 10 Dek 2017
 • Social Science Research Network (SSRN) - 5 Noy 2012
 • Center for Entrepreneurship Development and Research (CEDR) - 10 Sen 2012
 • Academia, http://qafqaz.academia.edu/F%C3%BCzuliAliyev - 25 Fev 2012
 • Indexcopernicus elm şəbəkəsi - 16 Noy 2011
Mükafatlar, sertifikatlar
 • "Applied Nonlinear Time Series Analysis", Pamukkale Universiteti Turkiyə; 2017
 • "Academic Writing", British Council; 2014
 • "Turkish Capital Markets", Borsa Istanbul; 2013
 • "Teachers Workshop", New York Stock Exchange; 2013
 • "Contribution Certificate", Model Economic Forum; 2013
 • "SPK Eğitim Semineri", T.C. Sermaye Piyasaları Kurumu; 2012
 • "Eğitim Programı", İstanbul Menkul Kıymetler Borsası; 2011
 • "Liderlik ve Kalkınma Kongresi", AIESEC Istanbul; 2011
 • "7. Girişimcilik Kongresi", MÜNBİT - Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu; 2011
 • "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim sistemi temel eğitimi ve kalite sistem dokümantasyonu", Qafqaz Universiteti Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyası; 2008
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Corporate Finance 1"
 • Bakalavriat, "Corporate Finance 2"
 • Magistratura, "İnvestisiya analizi"
 • Magistratura, "Investments"
 • Bakalavriat, "Financial Markets and Institutions"
 • Bakalavriat, "İnvestisiya Layihələrinin Analizi"
Kompyuter bilikləri
 • R
 • MS Office
 • EViews
 • SPSS
 • Mühasibat: Logo, ETA, Mikro
Dil bilikləri
 • İngilis - Səlis
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • Rusca - Yaxşı
 • Türk - Səlis
 
 
 
 

©2019