Emin Ağayev (Ph.D) « Geriyə qayıt
Emin Ağayev
Bölmə: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
Vəzifə: Kafedra müdiri
Doğulduğu tarix: 17 January, 1980
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. - 2010 Yan. Diplom #FD № 05996
 • Magistratura, Lənkəran Dövlət Universiteti, Dilşünaslıq. - 2003 İyn. Diplom #MNA № 007177
 • Bakalavriat, Lənkəran Dövlət Universiteti, Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı). - 2001 İyn. Diplom #A № 073471
Nəşrlər
  Nəşrlər.
 • Ağayev E. Azərbaycan mifologiya elminin təşəkkülü və inkişafında akademik Mirzə Kazımbəyin yeri və rolu.. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. Azərbaycan. 2014;2(1):53-60, url: [1]
 • Ağayev E. Mirali Seyidov ve Mitoloji Araştırmaları. Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi. Türkiyə. 2010:440
 • Ağayev E. Mirali Seyidov’un Türk Mitolojisine Ait Araştırmaları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Türkiyə. 2009;3(4):10-13
 • Ağayev E. "M.H.Təhmasibin mifologiyaya dair tədqiqatları”. Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq, filologiya, fəlsəfə, tarix və nəzəriyyə aspektləri). 2006;XVI toplu:128-137
 • Ağayev E. "Əhməd Cəfəroğlunun mifologiyaya dair tədqiqatları”. “Dədə Qorqud” elmi-ədəbi toplusu. 2006;III:128-137
 • Beynəlxalq konfranslar..
 • Ağayev E. “Dədə Qorqud” və “Bəkil” obrazları Mirəli Seyidov tədqiqatlarında. Epos və etnos: Kitabi-Dədə Qorqudun elm aləminə bəlli olmasının 200 illik yubileyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium. Azərbaycan. Noyabr 2015:49-53
 • Ağayev E. Şərqi Anadoluda yaşayan Azərbaycanlıların Folklor arealının öyrənilməsində Türkiyədə aparılmış dialektoloji araştırmaların yeri və rolu. “Sələflər və xələflər” I Beynəlxalq simpoziumu. Azərbaycan. Oktyabr 2014:177-180
 • Ağayev E. Türk etnopsixologiyasının mifoloji qaynaqları (Azərbaycan folklor nümunələr əsasında).. VIII. Uluslararası türk kültürü, sanatı ve kültürel mirası koruma sempozyumu/sanat etkinlikleri. Türkiyə. May 2014
 • Ağayev E. Şərqi Anadolu Azərbaycan folklor mühitinin regional xüsusiyyətlərinin özünəməxsusluğu . Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2014:244
 • Ağayev E. Azərbaycan məktəblərində şagirdlərin məktəbdənkənar fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi. İnnovasiya, təhsilin keyfiyəti və inkişaf. III beynəlxalq elmi konfrans.. Azərbaycan. Aprel 2014:227
 • Ağayev E. "Professor Mirəli Seyidovun Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqlarına baxışları". Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə V Uluslararası Folklor konfransı. Azərbaycan. Mart 2007:217-221
 • Ağayev E. "Professor M.Seyidovun mif haqqında nəzəri baxışları”. Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə IV Uluslararası Folklor konfransı. Azərbaycan. Oktyabr 2006:75-81
 • Milli konfranslar..
 • Ağayev E. "Türk mifologiyası obrazlarının etimoloji üsulla tədqiqi metodu". Ümummilli liderimiz H.Əliyevin anadan olması gününə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların Ümumrespublika Konfransı . Yanvar 2010:5
 • Kitablar..
 • Ağayev E. Mən azərbaycanlıyam. Vektor. Bakı/Azərbaycan. 2008:100
 • Ağayev E. Azərbaycan mifologiya elmi və Mirəli Seyidov. «MBM». Bakı/Azərbaycan. 2008:200
Layihələr
 • Layinənin adı: İctimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi üzrə layihə müsabiqəsi; Donor: Təhsil Nazirliyi; Vəzifə: Layihə Rəhbəri; 1 Yan 2015 - 1 İyl 2015;
  Qeyd: Regionlarda şagirdlərin məktəbdənkənar fəaliyyətləri layihəsi
 • Layinənin adı: İctimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi üzrə layihə müsabiqəsi ; Donor: Təhsil Nazirliyi; Vəzifə: Layihə Rəhbəri; 1 Yan 2014 - 1 İyl 2014;
  Qeyd: Şagirdlərin məktəbdənkənar fəaliyyətləri layihəsi
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2016 - Magistratura, Məhyəddin Mustafayev, "Məstan Əliyevin yaradıcılığında xalq deyimləri ", Qafqaz Universiteti
 • 2014 - Magistratura, Nuridə Bilalova, "Qasım bəy Zakirin yaradıcılığında "Kəlilə və Dimnə" motivləri", Qafqaz Universiteti
 • 2013 - Magistratura, Könül Qaçayeva, "Ə. Haqverdiyevin yaradıcılığında folklor motivləri", Qafqaz Universiteti
 • 2011 - Magistratura, Famil Mədətov, "H.Cavidin “İblis” faciəsində insan azadlığı problemi.", Qafqaz Universiteti
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Dastan poetikasI"
 • Bakalavriat, "Ədəbiyyatın tədrisi metodikası"
 • Bakalavriat, "Ölkəşünaslıq"
 • Bakalavriat, "Nitq mədəniyyəti"
 • Magistratura, "Ümumtürk ədəbiyyatı"
 • Bakalavriat, "Mifologiya və ədəbiyyat"
 • Bakalavriat, "Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı"
Kompyuter bilikləri
 • Microsoft Windows, Mocrosoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Design Premium, Internet Explorer, Praktiki proqramlar
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis ( Ana dili )
 • Türk - Səlis
 • Rusca - Yaxşı
 • Farsca - Yaxşı
 • İngilis - Yaxşı
Tərcümeyi hal
Emin Famil oğlu Ağayev 17 Yanvar 1980-ci ildə Masallı rayon Xıl kəndində anadan olmuşdur. İxtisasca filoloqdur. 2004-2007-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun aspiranturasını əyani oxumuş, 24 İyun 2008-ci ildə Folklor İnstitunun Elmi Şurasının 8 saylı protokoluna əsasən Azərbaycan mifologiya elminin inkişaf istiqamətləri (Mirəli Seyidovun yaradıcılığı əsasında) namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Hal-hazırda Bakı Mühəndislik Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. Müdafiədən sonra AMEA Folklor İnstitutuda böyük elmi işçi kimi işləmiş, hal hazırda Folklor İnstitutu ilə əməkdaşlığını davam etdirir. Doktorluq işi Şərqi Anadoluda yaşayan Azərbaycanlıların folklor arealı ilə əlaqəlidir. Həm elmi, həm də publisistik məqalələri çap olunmuşdur.
 
 
 
 

©2020