Ceyhun Vəliyev « Geriyə qayıt
Ceyhun Vəliyev
Bölmə: Mətbuat xidməti
Vəzifə: Müxbir
Doğulduğu tarix: 10 May, 1980
E-mail:
Təhsil
 • Magistratura, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Biznesin təşkili və idarə edilməsi. - 2003 İyn. Diplom #MNA 012154
 • Bakalavriat, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Biznesin təşkili və idarə edilməsi. - 2001 İyn. Diplom #A 081124
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Vəliyev C. Состояние и перспективы развития легкой промышленности в Азербайджане . «Экономика и предпринимательство». Rusiya. 2018(6):307-312
 • Şahraz İ, Vəliyev C. Yüngül sənaye müəssisələrində rəqabət qabiliyyətli istehsala təsir edən amillər. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu “ Elmi Əsərlər ” toplusu. Azərbaycan. 2017(1):105-110
 • Vəliyev C. Стимуляция использование инноваций в легкопромышленной отрасли Азербайджана. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС теория и практика Международный ежемесячный научный журнал . Rusiya. 2017;01.2017(№1):15-19
 • Vəliyev C. Yüngül sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Aqrar elmi jurnalı. 2017(№ 2):175-177
 • Vəliyev C. Yüngül sənaye müəssisələrində innovasiyaların rəqabət potensialından istifadəyə təsiri. İpək Yolu . 2016( № 4):102-105
 • Vəliyev C. Yüngül sənaye müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətliliyini şərtləndirən amillər. İpək Yolu . 2015(4):156-158
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Vəliyev C. Yüngül sənaye sektorunun beynəlxalq bazarlarda rəqabət gücünün müəyyən edilməsi üsulları. Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı . Azərbaycan. Aprel 2017:347
 • Vəliyev C. Rəqabət mühitində toxuculuq müəssisələrinin inkişaf prespektivləri . Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2016:571-572
 • Fizuli M, Vəliyev C. İqtisadi inkişaf konsepsiyasına ilk nəzəri baxışlar. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Gəncə Dövlət Universiteti. Azərbaycan. May 2015:358-359
 • Vəliyev C. Azərbaycanda yüngül sənaye. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015:634-635
Maraq sahələri
Sosial tədqiqat, şifahi xalq ədəbiyyatı, avtomobil
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Transmilli Korporasiyalar"
Kompyuter bilikləri
 • Ofis proqramları, web adminlik, saytın idarəolunması
 
 
 
 

©2019