Babək Abbasov (Ph.D) « Geriyə qayıt
Babək Abbasov
Bölmə: Kompüter və informasiya texnologiyaları
Vəzifə: Kafedra müdiri
Doğulduğu tarix: 10 December, 1978
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, Texniki elmlər. - 2011 May. Diplom #FD 06812
 • Doktorantura, Ege Üniversitesi, Kompyuter mühəndisliyi. - 2008 Apr. Diplom #1505
 • Magistratura, Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı. - 2003 İyn. Diplom #MNA 013854
 • Bakalavriat, Qafqaz Universiteti, İnformatika və hesablama texnikası-Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı. - 2001 İyn. Diplom #A 092085
İş təcrübəsi
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi bölməsinə dosent, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. May 2011 - davam edir
 • Mühəndislik fakultəsi tədris işləri üzrə dekan müavini, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2010 - davam edir
 • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi bölməsinin müdiri, Qafqaz Universitetii. Bakı/Azərbaycan. Mar 2010 - davam edir
 • Kompyuter mühəndisliyi bölməsində tam ştat üzrə baş müəllim, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. İyn 2008 - davam edir
 • Kompyuter mühəndisliyi bölməsində tam ştatlı müəllim, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Mar 2006 - İyn 2008
 • Kompyuter mühəndisliyi bölməsində baş laborant, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Noy 2005 - Mar 2006
 • Kompyuter mühəndisliyi bölməsində laborant, Qafqaz Universiteti. Bakı/Azərbaycan. Sen 2001 - Noy 2005
Nəşrlər
  Nəşrlər
 • Serdar K, Abbasov B. Effective RED: An algorithm to improve RED’s performance by reducing packet loss rate. Journal of Network Computer Applications. İngiltərə. 2009;3(32):6, url: [1], DOI: 10.1016/j.jnca.2008.07.001
 • Serdar K, Abbasov B. An active queue management algorithm for reducing packet loss rate. Mathematical and Computational Applications. Türkiyə. 2009;1(14):6, url: [2], DOI: 10.3390/mca14010065
 • Abbasov B, Misirli C. The analysis of query processing in cloud database. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 2016:2
 • Abbasov B, Misirli C. Bulud texnologiyasında təhlükəsizlik problemlərinin analizi. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 2016:2
 • Əliyev Ə, Abbasov B, Məmmədov Ə. AODV, DSR VƏ WRP MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARININ AD-HOC ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SƏMƏRƏLİLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ ANALİZİ. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Elmi-Praktiki Jurnal. 2016;2(2016):30-39, url: [3]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. BİRPİLLƏLİ SİMSİZ KOMPYUTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ TCP PERFORMANSINI ARTIRAN PROTOKOLLARIN TƏHLİLİ. Journal of Qafqaz University . 2014;2(2014):211-218, url: [4]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. HERED: hazard rate estimated active queue management. Journal of Qafqaz University. 2008;21/1:6, url: [5]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Simulation and estimating effects of hurst parameter on network traffic. Journal of Qafqaz University. 2006;17/1:6, url: [6]
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. MAC SƏVİYYƏSİNİN MARŞRUTLAMA PROTOKOLLARI ÜZƏRİNDƏ TƏSİRİ. IV International Scientific Conference of Young Researchers. Azərbaycan. Aprel 2016:378-379
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. A REVIEW OF PROTOCOLS RELATED TO ENHANCEMENT OF TCP PERFORMANCE IN WIRELESS AND WLAN NETWORKS. 8th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), IEEE 2014. Qazaxıstan. Oktyabr 2014:4, url: [7]
 • Abbasov B, Məmmədov Ə. SİMSİZ ŞƏBƏKƏLƏR ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ MÖVCUD TCP PROTOKOLLARININ ANALİZİ. 2nd International Young Researcher's Conference. Azərbaycan. Aprel 2014:581-582
 • Babək Abbasov , Abbasov B. Using Linear Interpolation Method for Arranging Packet Drop Probability in RED Algorithm. 5rd IEEE International Conference, Baku, Azerbaijan. Azərbaycan. Oktyabr 2011:1-4, url: [8]
 • Babək Abbasov , Abbasov B. A Robust AQM Algorithm for Wireless Ad hoc Networks. 3rd IEEE International Conference, Baku, Azerbaijan. Azərbaycan. Oktyabr 2009:4, url: [9]
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Analysis, comparison and simulation of randon early detection algorithms. Proceedings of the International Conference on Application of Information-Communication Technologies in Science and Education. Azərbaycan. Oktyabr 2007:6
 • Sərdar Korukoğlu , Babək Abbasov , Abbasov B. Simulation and estimating effects of file size distribution on network traffic performance. Proceedings of The International Conference on Modeling and Simulation. Azərbaycan. Mart 2006:6
Üzv oldugu elmi qurumlar
 • IEEE Communications Society
 • IEEE Computer Society
Ən son keçdiyi dərslər
 • Magistratura, "Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri"
 • Magistratura, "Kompyuter Qrafikası"
 • Bakalavriat, "Müasir proqramlaşdırma sistemləri"
 • Bakalavriat, "Kompyuter Qrafikası"
 • Bakalavriat, "Verilənlər bazası idarəetmə sistemləri"
Kompyuter bilikləri
 • Oracle 11g və PL/SQL MS Sql Server, T-SQL C# Delphi Java Perl PHP JavaScript Komputer Şəbəkələrinin idarəsi, MS Windows Server Photoshop HTML XML
Dil bilikləri
 • Türk - Səlis
 • Rusca - Yaxşı
 • İngilis - Səlis
 
 
 
 

©2019