Anar Rza (Ph.D) « Geriyə qayıt
Anar Rza
Bölmə: Biznesin idarə edilməsi
Vəzifə: Dosent
Doğulduğu tarix: 22 May, 1976
Yaşı: 44
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru. - 2014 May. Diplom #DF № 08858
 • Magistratura, Qafqaz Universiteti, Biznesin təşkili və idarə edilməsi. - 2003 İyl. Diplom #MNA № 013927
 • Bakalavriat, Beynəlxalq Şərq Universiteti, Menecment (bank işi üzrə). - 1999 İyl. Diplom #AVB № 962991
İş təcrübəsi
 • Universitet elmi şurasının katibi, Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
 • Magistratura və Doktorantura Şöbəsinin Müdiri, Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
 • i.f.d., Bakı Mühəndislik Universiteti. /Azərbaycan. Fev 2017 - davam edir
Nəşrlər
  Nəşrlər.
 • Anar Rza , Rza A. Sosial müdafiəsi sistemində sosial marketinq və sosial reklamların tətbiqi sistemləri . Əmək və sosyal problemlər elmi əsərlər toplusu . 2011;2078-8401 :7
 • Anar Rza , Rza A. Роль соціальної реклами у вирішенні актуальних соціальних проблем. Економіка та держава. . 2011;2011:2, url: [1]
 • Anar Rza , Dr. İsa Qasımov , Dr. Natiq Paşa , Rza A. Regionlarin Sosial-İqtisadi İnkişafı Konsepsiyasında Təbii Fəlakətlərin Planlamasının Əhəmiyyəti. Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrinin Katoloqu . 2010;2010:5
 • Anar Rza , Rza A. Sosial Reklamların İmkanlarının Genişləndirilməsinin Metodoloji Aspektləri. Azərbaycan Elimlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnistitutu Elmi əsərləri . 2010;2-2010 :5
 • Anar Rza , Professor İsa Alıyev , Rza A. Социалъно значимая ролъ социалъной рекламы. Аспирантов и докторантов . 2009;2009:3, url: [2]
 • Anar Rza , Rza A. Əhalinin sosial müdafiəsi siyasətinin təkmilləşdirilməsində sosial reklamlardan səmərəli istifadə edilməsi məsələləri. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2009;4-2009:4
 • Anar Rza , Rza A. Reklam və Azərbaycanda reklamın inkişaf problemləri. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2009;2009:2
 • Anar Rza , Dr. Cihan Bulut , Rza A. Azərbaycanda reklamçılıq və inkişaf prosesi. AzMEA-nın Xəbərləri.. 2008;2008:5
 • Beynəlxalq konfranslar..
 • Anar Rza , Rza A. Azərbaycan Respublikasinda Sosial Reklamin Tətbiqinin Hüquqi-Normativ Bazasi. Hüquq elminin Müasir problemləri II Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. Aprel 2010:2, url: [3]
 • ALi Tatli , Anar Rza , Rza A. Azərbaycan İqtisadiyyatında Xarici İnvestisiyalar. Dünyada yeni inkişaf meylləri və türk dünyası. Azərbaycan. May 2009:4
 • Anar Rza , Rza A. Ölkə İqtisadiyyatında İnformasiya Texnologiyalarının Rolu. Elm və təhsildə informasiya-kominikasiya texnologiyalarının tətbiqi. Azərbaycan. Sentyabr 2004:3, url: [4]
 • Anar Rza , Rza A. Yeni İqtisadiyat və Xüsusiyyətləri. .. Azərbaycan. Aprel 2004:4
 • Anar Rza , Rza A. Sənaye Müəssisələrində Keyfiyyətin Yaxşılaştırılması Zamanı Yaranan Xərclər.. "Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra "Az ər Baycan respublikasi Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti 3-4 mart 2003 . Azərbaycan. Mart 2003:1, url: [5]
 • Anar Rza , Rza A. İnvestisiya Layihələrin yerli Milli İqtisadi Əhəmiyyət Baxımından Qiymətləndirilməsi. "Azərbaycan Müstəqillikdən Sonra "Az ər Baycan respublikasi Təhsil Nazirliyi Qafqaz Universiteti 3-4 mart 2003 . Azərbaycan. Mart 2003:1, url: [6]
 • Milli konfranslar..
 • Anar Rza , Rza A. Sosial reklamlar sosial müdafiə sistemində. Gənc Tədqiqatçıların Ümumirespublika Elmi Konferansı. May 2010:2, url: [7]
Layihələr
 • Layinənin adı: Nizami Layihesi; Donor: Avropa Komissiyası - TEMPUS programı; Vəzifə: Academic staff; 1 Yan 2015 - N/A;
Dissertasiya işi rəhbəri
 • 2019 - Magistratura, Əsgər Yolçuyev Əkbər, "Azərbaycanın turizm müəssisələrində marketinq fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi yolları", Bakı Mühəndislik Universiteti
 • 2019 - Magistratura, Əli İsrayılzadə Əbülfət, "zərbaycanda müəssisələrin ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi yolları", Baku Engineering University
 • 2019 - Magistratura, Vilayət Şamiyev Tofiq, "Azərbaycanda reklam biznesi və onun inkişafı problemləri", Bakı Mühəndislik Universiteti
 • 2017 - Magistratura, Bəhruz Kərimov, "Xidmət Sahələrində reklamın tətbiqi və internet üzərində təşkili (təhsil müəssisələri timsalında )", ABTM / Qafqaz Universiteti
 • 2017 - Magistratura, Nizami Gülməmmədov, "LOGİSTİKA XƏRCLƏRİNİN MİNİMALLAŞDIRILMASINDA XƏTTİ PROQRAMLAŞDIRMANIN İSTİFADƏSİ VƏ MÜƏSSİSƏ TİMSALINDA TƏTBİQİ", Qafqaz Universiteti
 • 2017 - Magistratura, Təbriz Bəkirov, "Toyota idarəetmə fəlsəfəsi üzərinə qurulan istehsalda optimallaşdırma və onun qida sənayesinə tətbiqi.", Qafqaz Universiteti
 • 2016 - Magistratura, Rahil Qurbanov, "Kiçik və orta sahibkarliq müəssisələrində marketinq problemləri və marketinq sisteminin təkmilləşdirmə üsulları", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Taner Şener, "Səriştəyə görə işə qəbuletmə prosesi:Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisənin təcrübəsi", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Elvin Bədəlzadə, "Azərbaycanda Yeyinti sənayesində marketinqin idarəedilməsi (Qıda sektorunda pazarlama yönətim sürəci və Azərbaycan örnəyi)", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Fariz Alxazov, "Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafında mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması yolları", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Alim Şentürk, "Müəssisələrdə iş performansının yüksəldilməsində motivasiya amili", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Ülviyyə Əkbərova, "Azərbaycan sənayesində investisiya fəaliyyətləri və onun təkminləşdirilməsi", Qafqaz Universiteti
 • 2015 - Magistratura, Taleh Behbudov, "Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxışı və büdcədə yeri", Qafqaz Universiteti
Üzv oldugu elmi qurumlar
 • Əmək və sosial problemlər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi - 9 Noy 2006
Ən son keçdiyi dərslər
 • Bakalavriat, "Biznes etikası və sosial məsuliyyət "
 • Magistratura, "İnsan resurslarının idarə edilməsi"
 • Bakalavriat, "Beynəlxalq biznes"
 • Bakalavriat, "Araşdırma metodları"
 • Bakalavriat, "İctimaiyyətlə əlaqələr "
 • Magistratura, "Dövlət strukturlarında ictimaiyyətlə əlaqələr "
 • Bakalavriat, "Biznes Əlaqələri"
 • Magistratura, "Biznesin İdarəolunması"
 • Bakalavriat, "Menecment"
Kompyuter bilikləri
 • Ofis programlari, İnternet Explorer, Logo.
Dil bilikləri
 • Azərbaycan - Səlis
 • Türk - Səlis
 • Rusca - Yaxşı
Tərcümeyi hal
Tərcümeyi-hal Mən Anar Əli oğlu Rza 22 May 1976-cı il tarixində Ermənistan Respublikası Zəngibasar (Masis) rayonunun Sərvanlar kəndində anadan olmuşam. 1983-1988-ci ilə qədər Sərvanlar kənd Orta Məktəbində təhsil almışam. 1988-1990-cı illərdə Bakı şəhəri yasamal rayonu 176 nömrəli orta məktəbdə, 1990-1993-cü ildə Azərbaycan Respubliksı Olimpiya ehtiyat idman məktəbində, 1993-cü ildə Qafqaz Universitetinin Dərbənt filalı, Mühəndis iqtisadiyatı fakültəsinə qəbul olunmuşam. 2000-ci ildə Qafqaz Universiteti Biznesin Təşkili və idarəedilməsi şöbəsində magistratura pilləsi üzrə ali təhsil almışam. 2013-cü ildə AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışam. 1998-2000-ci illərdə İstiqbal mebel şirkətində menecer və şöbə müdiri vəzifəsində işləmişəm. 2000-2016-cı illərdə Qafqaz Universitetində inzibati işçi, dekan köməkçisi, baş labarant, müəllim, baş müəllim, Universitetin elmi katibi, Universitet elmi şurasının katibi və Magistratura və Doktorantura şöbəsinin müdiri vəzifələrində, 2017-ci ilin oktyabr ayına qədər Bakı Mühəndislik Universitetinin Magistratura və Doktorantura şöbəsinin müdiri və Universitetin elmi katibi vəzifəsini icra etmişəm. Hal hazırda Bakı Mühəndislik Universitetinin elmi şurasının katibi və Biznesin idarə edilməsi kafedrasının dosenti vəzifəsində işləməkdəyəm. 6 qrifli fənn proqramı və 27 elmi məqalənin müəllifiyəm.Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Ailəliyəm, 2 övladım var.
 
 
 
 

©2020