Altay İsmayılov (Ph.D) « Geriyə qayıt
Altay İsmayılov
Bölmə: Dünya iqtisadiyyatı
Vəzifə: Baş müəllim
Doğulduğu tarix: 5 December, 1975
Yaşı: 45
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Web site: http://www.we.qu.edu.az
Təhsil
 • Doktorantura, Selcuq Universiteti, İqtisadiyyat. - 2007 Noy. Diplom #707
 • Magistratura, Marmara Universiteti, İqtisadiyyatın tənzimlənməsi. - 2001 Fev. Diplom #3137
 • Bakalavriat, İstanbul Universiteti, Menecment (sahələr üzzrə). - 2000 Apr. Diplom #4492
Nəşrlər
  Nəşrlər.
 • Danilowska A, İsmayılov A, Alıyev X. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF AGRICULTURAL FINANCIAL SYSTEMS IN POLAND AND AZERBAIJAN. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia. Polşa. 2014;3(13):12
 • İsmayılov A, Alıyev X. İNNOVASİYA ƏSASLI İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ DÖVLƏT TƏŞVİQLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏTİ. Journal of Qafqaz University, Economics and Administration. Azərbaycan. 2013;2(1):231-240, url: [1]
 • Alıyev , İsmayılov , İsmayılov A. Neft Gəlirlərinin Idarə Olunmasinda Uğurlu Model: Norveç Modeli . Journal of Qafqaz University, Economics and administration, Number 29, 2010. Azərbaycan. 2010;29:11
 • İsmayılov A, Alıyev X. Neft Gəlirlərinin Idarə Olunmasinda Uğurlu Model: Norveç Modeli . Journal of Qafqaz - İqtisadiyyat və İdarəetmə. Azərbaycan. 2010;29(1):61-73
 • İsmayılov , İsmayılov A. İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrin İqtisadi İnkişafinda İxracata Əsaslanan Sənayeləşmə Modeli. AZMİU (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) “Elmi Eserler” Toplusu. Azərbaycan. 2009;2009:3
 • Dr. Altay İsmayılov , İsmayılov A. Müasir İqtisadi Nəzəriyyədə İqtisadi Artım ve İqtisadi İnkişaf Anlayışlarının Müqayisəsi. AZMIU (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) “Elmi Əsərlər” Toplusu. Azərbaycan. 2006;2006:4, url: [2]
 • Dr. Altay İsmayılov , İsmayılov A. Bazar İqtisadiyyatı Şəraitində Dövlətin Maliyyə Siyasəti, Məqsədləri və Fəaliyyət Mexanizmi. AZMIU (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti) “Elmi Əsərlər” Toplusu. Azərbaycan. 2005;2005:3, url: [3]
 • Beynəlxalq konfranslar..
 • Danilowska A, İsmayılov A, Alıyev X. The Comparative Analysis of Agricultural Financial Systems in Poland and Azerbaijan. "Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya" IV Beynəlxalq Konqresi. Azərbaycan. May 2014:5-15
 • Alıyev , İsmayılov , İsmayılov A. Neft Gəlirlərinin Idarə Olunmasinda Uğurlu Model: Norveç Modeli . Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asya III beynəlxalq Konfrans 15-17 Oktyabr 2010 Qafqaz Universiteti. Azərbaycan. Oktyabr 2010:2
 • İsmayılov , İsmayılov A. Gelişmekte Olan Ülkelerin İktisadi Kalkınmasında Bilgi Teknolojisi Yaklaşımı. III.International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Azərbaycan. Yanvar 2009:5
 • İsmayılov , İsmayılov A. İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrin İqtisadi İnkişafında Qapalı Dövrələr Yanaşması. Fövqəladə Hallar və Ətraf Mühit, Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans, AZMİU(Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Üniversiteti). Azərbaycan. Yanvar 2009:3
 • Zeynalov , Ismayılov , İsmayılov A. Gelişmekte Olan Ülkelerin İktisadi Kalkınmasında İthalat-İhracat İlişkisi: Azerbaycan İçin Ekonometrik Model. “Dünyada Yeni İnkişaf Meylləri və Türk Dünyası” Beynəlxalq Simpozium. Azərbaycan. Yanvar 2009:9
 • İsmayılov , İsmayılov A. İqtisadi İnkişafda Xarici Ticarət Münasibətlərinin Rolu. "Beynəlxalq İstisadi Əlaqələrin İnkişafında Regionların Rolu və Əhəmiyyəti" Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan. Yanvar 2008:8
 • Rəhimov , İsmayılov , İsmayılov A. Qloballaşma Prosesi Çerçivesinde Azerbaycanın Xarici Ticaret Münasibetleri. Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, II.Beynəlxalq Kongres Materialları. Azərbaycan. Oktyabr 2007:10
 • Milli konfranslar..
 • İsmayılov , İsmayılov A. İktisadi Kalkınmada Yatırım Politikası Yaklaşımı: Yatırım Kriterleri. Gənc Tədqiqatçiların Ümumrespublika Elmi Konfransı Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Qafqaz Universiteti 06-07 may Bakı-2010. May 2010:4
 
 
 
 

©2020