Akif Hüseynov (Elm. Dr.) « Geriyə qayıt
Akif Hüseynov
Bölmə: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
Vəzifə: Professor
Ailə vəziyyəti: Evli
E-mail:
Təhsil
 • Doktorantura, SSSR Attestasiya Komissiyası, Filologiya Elmləri Namizədi. - 1989 Fev. Diplom #FL № 001501
 • Magistratura, Azərbaycan Dövlət Universiteti, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. - 1969 May. Diplom #P № 120512
İş təcrübəsi
 • Baş redaktor, Ulduz jurnalı. Bakı/Azərbaycan.
 • Bölmə müdiri, Qafqaz Universiteti. /Azərbaycan.
 • Şöbə müdiri, AMEA, Institute of Petrochemical Processes. Bakı/Azərbaycan.
 • Şöbə müdiri, Azərbaycan jurnalı. Bakı/Azərbaycan. Noy 1967 - Dek 1969
Nəşrlər
  Kitablar..
 • Akif Hüseynli , Hüseynov A. Sevgi nəğmələri. Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi. Bakı/Azərbaycan. 2002:1-60
 • Akif Hüseynli , Hüseynov A. Həyat və sənət həqiqəti. Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi. Bakı/Azərbaycan. 2001:1-204
 • Akif Hüseynli , Hüseynov A. Sənət meyarı. Yazıçı. Bakı/Azərbaycan. 1986:1-316
 • Akif Hüseynli , Hüseynov A. Müasir Azərbaycan nəsrinin inkişaf meylləri. Elm. Bakı/Azərbaycan. 1985:1-172
 • Akif Hüseynli , Hüseynov A. Müxtəlifliyin birliyi. Yazıçı. Bakı/Azərbaycan. 1983:1-216
 • Akif Hüseynli , Hüseynov A. Nəsr və zaman. Yazıçı. Bakı/Azərbaycan. 1980:1-185
Ən son keçdiyi dərslər
 • Magistratura, "Müasir ədəbi tənqid"
 • Magistratura, "Müasir ədəbi proses"
 • Bakalavriat, "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"
Kompyuter bilikləri
 • Orta
Dil bilikləri
 • Rusca - Səlis
Tərcümeyi hal
Doğum&nbsp;Tarixi:&nbsp;26.05.1941,&nbsp;Tiflis&nbsp;şəhəri<br /> Orta&nbsp;təhsil:&nbsp;1947&nbsp;-&nbsp;1958,&nbsp;Bakı&nbsp;şəhəri<br /> Ali&nbsp;təhsil&nbsp;(bakalavr)&nbsp;-&nbsp;1959&nbsp;-&nbsp;1964&nbsp;(&nbsp;BDU)<br /> Ali&nbsp;təhsil(&nbsp;aspirantura)&nbsp;-&nbsp;1965-1967&nbsp;(Nizami&nbsp;adına&nbsp;Ədəbiyyat&nbsp;İnstitutu)<br /> Elmi&nbsp;dərəcəsi:&nbsp;Filologiya&nbsp;elmlər&nbsp;doktoru,&nbsp;Professor.<br /> Ailəli,&nbsp;4&nbsp;övlad,&nbsp;6&nbsp;nəvə.<br />
 
 
 
 

©2020