« geriyə dön

İNNOVASİYA SAHİBKARLIĞI VƏ TEXNOPARKLAR

İNNOVASİYA SAHİBKARLIĞI VƏ TEXNOPARKLAR

İsa Qasımov, Fərid Cəbiyev

İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyat indiki dövrdə ən dinamik və ən yüksək gəlirli istiqamətlərdən sayılır.

Faylın həcmi: 4.8 MB

1724 dəfə yüklənib

  Download PDF

 
 
 
 

©2020