Hər səhifədə göstərilən nəşr sayı: 10 | 20 | 50 | 100   /   Nəşrlər: 1   /   Nəşrlərin ümumi yüklənmə sayı: 301

«Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər»

«Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər»

BMU -Nəşrləri

«Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın Bakı Mühəndislik Universietində keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 05.04.2018-ci il tarixli F-236 saylı əmrilə təsdiq edilmişdir. Copyright © Baku Engineering University, 2018

Faylın həcmi: 9.6 MB

301 dəfə yüklənib

  Download PDF

daha ətraflı »

 
 
 

©2018