İş Dünyası ilə Əlaqələr üzrə

Prorektor

Dos. Təyyar Mustafayev

teyyarm@qu.edu.az

Karyera Planlama Şöbəsi

Müdir

İlkin Məcidov

imecidov@qu.edu.az

 

 

Karyera Planlama Şöbəsi

 Gülçöhrə İbrahimova

  gibrahimova@qu.edu.az

 

 

Daimi İnkişaf Mərkəzi

  Tariyel Dövlətov

  tdovletov@qu.edu.az

 

 

Elvin Məmmədov

İqtisad və İdarəetmə Fakultəsi təmsilçisi

Elvin Məmmədov

emmemmedov1@qu.edu.az

 

 

 

Pərviz Məmmədov

Mühəndislik Fakultəsi təmsilçisi

Dr.Pərviz Məmmədov

pmemmedov@qu.edu.az

 

 

Niyaməddin Haşımov 

Pedaqoji Fakultəsi təmsilçisi

Dr.NiyaməddinHaşimov

nhasəmov@qu.edu.az