Sıra 

Soyadı, adı və ata adı

Elmi adı

Vəzifəsi

Tutduğu vəzifələrinə görə

 1.

Məmmədov Havar Əmir oğlu (sədr)

t.e.d. Professor

Rektor

 2.

Orucov Həmzağa Davut oğlu (sədr müavini)

r.e.d. Professor

Tədris işləri üzrə prorektor

 3.

Hüseynzadə Bayram Əvəz oğlu

s.f.d.

Tərbiyə işləri üzrə prorektor

 4.  

 

Elmi işlər üzrə prorektor

 5.  

 

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

 1.  

 

 

Təsərrüfat və inzibati işlər üzrə prorektor

 1.  

Ağamalıyev Fuad Kamil oğlu

 

Ümumi işlər  üzrə prorektor

 1.  

Qasımov Həzi Ənvər oğlu

 

Həmkarlar təşkilatının sədri

 1.  

 

 

Tələbə Həmkarlar təşkilatının  nümayəndəsi

 1.  

Kamalov Nəsimi Bəşir oğlu

i.f.d.

Mühəndislik fakültəsinin dekanı

 1.  

Etibarlı Yaşar Babaverdi oğlu

s.f.d.

İqtisadiyyat  fakültəsinin dekanı

 1.  

Hüseynov İslam Əhməd oğlu

f.f.d.

Pedagoji  fakültəsinin dekanı

 1.  

Rza Anar Əli oğlu

i.f.d.

Şuranın katibi

 1.  

İmanquliyev Azər Qulu oğlu

t.f.d.

Dillər məktəbinin müdiri

 1.  

Bayramova Lətifə Zöhrab qızı

 

Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri

 1.  

Əli Ağacanlı Xudaverdi oğlu

 

Tələbə gənclər təşkilatının sədri

 1.  

Xasiyev Afdandil Əskər oğlu

 

Tədris metodiki şöbəsinin müdiri

 1.  

Məmmədov Samir Qaçay oğlu

t.f.d.

Texnoparkın müdiri

 1.  

İmanova Sevil Novruz qızı

 

Xarici əlaqələr və layihələrin idarə olunması şöbəsinin müdiri

 1.  

Yusifova Kamələ Yaşar qızı (elmi Katib)

 

Universitetin Elmi katibi

Seçki yolu ilə

 1.  

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu

p.e.d., professor

Pedaqogika kafedrası

 1.  

Qasımov Baba Musa oğlu

f-r.f.d., dosent

Fizika kafedrasının müdiri

 1.  

Dədəyev Bilal Mirzəbala oğlu

t.f.d., dosent

Ümumi fənnlər kafedrasının müdiri

 1.  

Əliyev Hümbət Nəbi oğlu

f-r.f.d.

Riyaziyyat və informatika kafedrasının müdiri

 1.  

Eminli Heydər Tofiq oğlu

f.f.d.

İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

 1.  

Qayıbov Seyran Salman oğlu

f.f.d.

Xarici dil kafedrasının müdiri

 1.  

Sultanov Firudin Oktay oğlu

i.f.d.

Mühasibat uçotu və audit kafedrasının müdiri

 1.  

İsgəndərov Murad Nuhbala oğlu

i.f.d.

Biznesin idarəedilməsi kafedrasının müdiri

 1.  

Süleymanov Elçin Bəhman oğlu

i.f.d.

Maliyyə kafedrasının müdiri

 1.  

Qurbanov Sərvər Elman oğlu

i.f.d

Dünya İqtisadiyyatı kafedrasının müdiri

 1.  

Abbasov Babək Qəhrəman oğlu

t.f.d.

Kompüter və informasiya texnologiyası  kafedrasının müdiri

 1.  

Babayev Yadullah Əbülfət oğlu

t.f.d., dosent

Mexanika mühəndisliyi kafedrasının müdiri

 1.  

Abdullayev Yusif Əfrəddin oğlu

k.f.d., dosent

Kimya mühəndisliyi kafedrasının müdiri

         

 

 

 

 
 
 

©2018