• Avtandil Xasiyev

  Bölmə:  Metodik işlər şöbəsi

  VəzifəsiMüdir

  Email: axasiyev@beu.edu.az

  Təhsil


   • Magistratura, Azərbaycan Texniki Universiteti, Avtomatika və telemexanika. - 1972 Apr. Diplom #Э 209002

   

 
 
 
 

©2019