RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA KAFEDRASI

     Sürətlə inkişaf edən müasir elm və texnologiya dünyasında fundamental biliklərə sahib olan və informasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərini tətbiq edə biləcək mütəxəssislərə böyük ehtiyac var. Riyaziyyat və informatika kafedrası hər iki elmin inkişafına kömək edə biləcək gənc müəllimlər və mütəxəssislər hazırlayır. Beynəlxalq təcrübə və yerli elmi ənənələr əsasında yüksək səviyyəli proqram və kursların tədris proqramı həm nəzəri, həm də praktiki biliklərə malik mütəxəssislər hazırlamaq imkanı yaradır.

Kafedranın məqsədi

• Riyaziyyat və informatika müəllimlərini hazırlamaq

• Tələbəni İKT-də nəzəri və praktiki əsaslarla təmin etmək

• Riyaziyyat və informatika nəzəri aspektləri ilə yanaşı, tələbələrə modelləşdirmə, proqramlaşdırma və idarəetmə bacarıqlarını öyrənmə imkanı təqdim etmək.

• Azərbaycanda riyaziyyat və İKT-nin elmi və pedaqoji mərkəzi olmaq

• Professional və etik məsuliyyət anlayışı

• Yazılı və şifahi ünsiyyət formalarının əlaqələndirilməsi bacarığı

• Fərqli səviyyəli qruplarla işləmək

Kafedranın fəaliyyət istiqamətləri

Tədqiqat tədrisdən başqa hər bir universitetin mühüm fəaliyyət sahəsidir. Kafedra öz tədqiqat fəaliyyətlərinə tələbələri təşviq edir və tələbələrin tədqiqat aparmalarına şərait yaradır. Kafedranın əsas tədqiqat sahələri aşağıda verilmişdir:

 • Xətti və qeyri-xətti diferensial tənliklər
 • Qeyri-xətti  sabitlik və rəqslər nəzəriyyəsi
 • Kompozit materialların mexanikası
 • Hesablama riyaziyyatı
 • Həndəsənin tədrisində riyaziyyatın  tətbiqi

 

Kafedranın akademik heyəti

 1. Hümbət Əliyev baş müəllim, kafedra müdiri, tədris məsləhətçisi e-mail: hualiyev@beu.edu.az

 2. Mənsur Məhərrəmov baş müəllim e-mail: mmeherremov@beu.edu.az

3. Vahid Qasımov baş müəllim  e-mail: vgasimov@beu.edu.az

4. Rəşad Əliməmmədov müəllim e-mail: raalimammadov@beu.edu.az

5. Elməddin Hüseynov müəllim e-mail: elhüseynov1@beu.edu.az

6. Bəhman Məmmədov müəllim e-mail: bmemmedov1@beu.edu.az

7. Kəmalə İsmayılova müəllim e-mail: keismayilova@beu.edu.az

8. Əhliman Qasımov müəllim e-mail: bqasimov@beu.edu.az

9. e.ü.f.d Ceyhun Abbasov baş müəllim e-mail: cabbasov@beu.edu.az

10. Əhməd Bədəlov müəllim e-mail: abadalov@beu.edu.az

11. Hidayət Nüsrətzadə müəllim e-mail: hidayet.1993@gmail.com

Kafedranın xarici əlaqələri:

    Riyaziyyat və informatika kafedrası universitetlər, tədqiqat institutları və şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edir. Kafedranın təhsil və biznes sektoru arasında informasiya mübadiləsinə kömək etdiyi şirkətlərin nümayəndələri ilə mühüm məsələlər üzrə müzakirələr və seminarlar təşkil edir. Bundan əlavə, tələbələrin bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün təcrübə imkanları var.

Kafedranın tələbələrin karyera və təcrübə məsələlərində rolu

     Bütün tələbələr son iki semestrdə praktika kurslarını keçməlidirlər. Tələbələr Bakıda aparıcı məktəblərdə praktiki fəaliyyət göstərirlər. Praktika təcrübəsi hər iki semestrdə davam edir və sabahın müəllimləri üçün çox vacibdir.

      Kafedranın məzunları güclü riyazi və məntiqli düşüncələrə sahib olacaqlar və son elmi və texnoloji yeniliklərlə tanış olacaqlar. Onlar ölkədə və ya xaricdə, riyaziyyat və kompüter elmləri sahəsində ömrü boyu öyrənmə və tədris fəaliyyətləri üçün enerji təmin edəcəkdir. Bundan başqa, məzunlarımız magistr və ya doktoranturada təhsillərını davam etdirmək imkanı əldə edirlər.

 Kafedranın maddi-texniki bazası (laboratoriyaları)

     Kafedranın tələbələri üçün 5 kompüter laboratoriyası vardır. Onlardan dördü laboratoriya dərsləri üçün verilir, biri isə sərbəst laboratoriyadır. Kompüterlərin ümumi sayı 160-a bərabərdir ki, bu da tələbələrin hazırkı sayını nəzərə alsaq, kifayət edir. Laboratoriyalar aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərir:

 • Elektron laboratoriyası
 • Sistem təhlili və avtomatlaşdırmaya nəzarət
 • CISCO
 • İKT tədqiqat laboratoriyası

İKT tədqiqat laboratoriyası riyaziyyat və ya kompüter mühəndisliyi sahələrində tədqiqat aparmaq istəyən tələbələr üçün açıqdır.

Kafedranın tələbələrə istiqamətli elmi və sosial fəaliyyəti

  Universitetdə bir çox müxtəlif sahələr üzrə tələbə klubları var. Tələbələr maraqlarına görə klublarda iştirak edirlər. Ən populyar klublardan biri Pi klubudur. Klub Riyaziyyat kafedrası və Riyaziyyat və informatika kafedraları tələbələrinın təşəbbüsü ilə universitet rəhbərliyi tərəfindən yaradılıb.

Klubun əsas məqsədi

• tələbələrə riyaziyyatı sevdirmək

•  riyaziyyatın yalnız abstrakt ümumiləşdirmələrə deyil, həyata keçirilməsinə   dair göstəriciləri nümayiş etdirmək

•  riyaziyyatın əyləncəli tərəfini ortaya qoymaq

•  orta məktəb şagirdlərinə klubun fəaliyyətini çatdırmaq və onlarda riyaziyyata olan marağı artırmaq

• Riyaziyyat Olimpiada yarışlarını inkişaf etdirmək və təşkil etmək

PI klubu fəaliyyət dövründə çoxsaylı məqsədlərə nail oldu. Hal-hazırda klub beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadasının təşkili üzərində calışır.

Son tədris ilində aşağıdakı fəaliyyətlər həyata keçirilib

 • Bakı Mühəndislik Universitetində sərgi təşkil edilib
 • Riyaziyyat Olimpiadası üzrə ölkə birinciliyi keçirildi və qaliblər    mükafatlandırılıb
 • Xırdalanda Riyaziyyat Akademiyası açılıb
 • Klubun əvvəlki idarə heyəti yalnız Riyaziyyat və Riyaziyyat və informatika kafedralarından ibarət idi. İndi Universitetin doqquz müxtəlif kafedrasının tələbələri bu klubda yer almaqdadırlar. Bakı Mühəndislik Universitetinin bütün tələbələri klubumuzun üzvü ola bilərlər.

 

 
 
 
 

©2019