BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ

RİYİYYAT və İNFORMATİKA KAFEDRASI

 Kafedranın (İxtisasın) aktuallığının əsaslandırılması.

     Sürətlə inkişaf edən müasir elm və texnologiya dünyasında fundamental biliklərə sahib olan və informasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərini tətbiq edə biləcək mütəxəssislərə böyük ehtiyac var. Riyaziyyat və informatika kafedrası hər iki elmin inkişafına kömək edə biləcək gənc müəllimlər və mütəxəssisləri hazırlayır. Beynəlxalq təcrübə və yerli elmi ənənələr əsasında yüksək səviyyəli proqram və kursların tədris proqramı həm nəzəri, həm də praktiki biliklərə malik mütəxəssislər hazırlamaq imkanı yaradır.

 Kafedranın məqsədi.

Kafedranın əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

• Riyaziyyat və informatika müəllimlərini hazırlamaq

• Tələbəni İKT-də nəzəri və praktiki əsaslarla təmin etmək

• Riyaziyyat və informatika nəzəri aspektləri ilə yanaşı, tələbələrə modelləşdirmə, proqramlaşdırma və idarəetmə bacarıqlarını öyrənmə imkanı təqdim etmək.

• Azərbaycanda riyaziyyat və İKT-nin elmi və pedaqoji mərkəzi olmaq

• Professional və etik məsuliyyət anlayışı

Yazılı və şifahi ünsiyyət formalarının əlaqələndirilməsi bacarığı

• Fərqli səviyyəli qruplarla işləmək

  Kafedranın fəaliyyət istiqamətləri.

     Tədqiqat tədrisdən başqa hər bir universitetin mühüm fəaliyyət sahəsıdır. Kafedra öz tədqiqat fəaliyyətlərinə tələbələrı təşviq edir və tələbələrın tədqiqat aparmalarına səraıt yaradır. Kafedranin əsas tədqiqat sahələri aşağıda verilmişdir:

Əsas tədqiqat istiqamətləri

• Xətti və qeyri-xətti diferensial tənliklər

• Geyri xətti  sabitlik və rəgslər nəzəriyyəsi

Kompozit materialların mexanikası

• Hesablama riyaziyyatı

•Həndəsənin tədrisində riyaziyyatın  tətbiqi

Kafedranın akademik heyəti.

 1. Hümbət Əliyev

Vəzifə: Baş müəllim, Kafedra müdiri, Tədris məsləhətçisi

E-mail:  hualiyev@beu.edu.az

 1. Mənsur Məhərrəmov ( MS )

Vəzifə: Baş müəllim

E-mail: mmeherremov@qu.edu.az

 1. Vahid Qasımov

Vəzifə: Baş müəllim, Tədris məsləhətçisi

 

E-mail: vgasimov@beu.edu.az

 1. Rəşad Əliməmmədov ( MS )

Vəzifə: Müəllim

E-mail: raalimammadov@qu.edu.az

 1. Elməddin Hüseynov ( MS )

Vəzifə: Müəllim

E-mail: elhuseynov1@qu.edu.az

 1. Bəhman Məmmədov ( MS )

Vəzifə: Müəllim

E-mail: bmemmedov1@qu.edu.az

 1. Kəmalə İsmayılova ( BS )

Vəzifə: Müəllim

E-mail: keismayilova@qu.edu.az

 1. Nisə İdrisova ( BS )

Vəzifə: Müəllim

E-mail: niidrisova@qu.edu.az

 1. Elşad Eyvazov (Prof.)

Vəzifə: Dosent

E-mail: eleyvazov@beu.edu.az

 
 1. Həmdulla Aslanov (Prof.)

 

Vəzifə: Professor

E-mail: haslanov@beu.edu.az

 
 1. Vüqar Musayev (Ph.D)

Vəzifə: Akademik məsləhətçi, Mühazirəçi

E-mail: vmusayev@beu.edu.az

 1. Nurəddin Sədili

Vəzifə:

Müəllim

E-mail: nsadili@beu.edu.az    

Kafedranın xarici əlaqələri.

   Riyaziyyat və İnformatika Kafedrası universitetlər, tədqiqat institutları və şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edir. Kafedranın təhsil və biznes sektoru arasında informasiya mübadiləsinə kömək etdiyini şirkətlərin nümayəndələri ilə mühüm məsələlər üzrə müzakirələr və seminarlar təşkil edir. Bundan əlavə, tələbələrin bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün təcrübə imkanları var.

Kafedranın tələbələrinin karyera və təcrübə məsələlərinə rolu.

     Bütün tələbələr son iki semestrdə praktika kurslarını almalıdırlar. Tələbələr Bakıda aparıcı məktəblərdə praktiki fəaliyyət göstərirlər. Praktika təcrübəsi hər iki semestrdə davam edir və sabahın müəllimləri üçün çox vacibdir.

Kafedranın məzunları güclü riyazi və məntiqli düşüncələrə sahib olacaqlar və son elmi və texnoloji yeniliklərlə tanış olacaqlar. Bunlar, ölkədə və ya xaricdə, riyaziyyat və kompüter elmləri sahəsində ömrü boyu öyrənmə və tədris fəaliyyətləri üçün enerji təmin edəcəkdir. Bundan başqa, məzunlarımız magistr və ya doktoranturada təhsillərını davam etdirmək imkanı əldə edirlər.

 Kafedranın maddi-texniki bazası (laboratoriyaları).

   Kafedranın tələbələri üçün 5 kompüter laboratoriyası vardır. Onlardan dördü laboratoriya dərsləri üçün verilir, biri isə pulsuzdur. Kompüterlərin ümumi sayı 160-a bərabərdir ki, bu da tələbələrin hazırkı sayını nəzərə alaraq kifayətdir. Laboratoriyalar aşağıdakı kimi fəaliyyət göstərir:

 • • Elektron laboratoriyası
 • • Sistem təhlili və avtomatlaşdırmaya nəzarət
 • • CISCO
 • • İKT tədqiqat laboratoriyası

İKT tədqiqat laboratoriyası riyaziyyat və ya kompüter mühəndisliyi sahələrində tədqiqat aparmaq istəyən tələbələr üçün açıqdır.

 Kafedranın tələbələrə istiqamətli elmi və sosial fəaliyyəti.

  Universitetdə 15-dən çox müxtəlif klub var. Tələbələr maraqlarına

görə klublarda iştirak edirlər. Ən populyar klublardan biri Pi Clubudur. Klub, 2007-ci ildə Riyaziyyat Kafedrası və Riyaziyyat və İnformatika Kafedraları tələbələrinın təşəbbüsü ilə universitet rəhbərliyi tərəfindən yaradılmışdır. Klubun əsas məqsədi:

 •  tələbələrə riyaziyyatı sevdirmək

          •  riyaziyyatın yalnız abstrakt ümumiləşdirmələrə deyil, həyata keçirilməsinə

             dair  göstəriciləri nümayiş etdirmək

•     riyaziyyatın əyləncəli tərəfini ortaya qoymaq

•     orta məktəb  şagirdlərinə klub fəaliyyəti catdırmag və onlarda riyaziyyata olan marağı artırmaq

•   Riyaziyyat Olimpiada yarışlarını inkişaf etdirmək və təşkil etmək

PI klubu fəaliyyəti dövründə çoxsaylı məqsədlərə nail oldu. Hal-hazırda klub beynəlxalg Riyaziyyat Olimpiadası təşkili üzərində calışır.

 

Son tədris ilində aşağıdakı fəaliyyıtlır həyata keçirilmişdir;

 •  Bakı İstək Türk Liseyində sərgi təşkil olundu
 •  Bakı Mühəndislik Universitetində sərgi təşkil edildi
 •  Riyaziyyat Olimpiadası üzrə ölkə birinciliyi keçirildi və qaliblər mükafatlandırıldılar
 •  Xırdalanda Riyaziyyat Akademiyası açıldı
 •   Klubun əvvəlki idarə heyəti yalnız Riyaziyyat və Riyaziyyat və İnformatika kafedralarından ibarət idi. İndi Universitetin doqquz müxtəlif kafedrasının tələbələri bu klubda yer almagdadirlar. Bakı Mühəndislik Universitetinin bütün tələbələri klubumuzun üzvü ola bilərlər.
 
 
 

©2018