Kitabxana qaydaları

 

 Kitabxana daxilində istifadəyə verilən kitabları ala bilmək üçün universitetimizin tələbəsi, akademik və ya idarə  işçisi olmağınız kifayətdir. Xaricdən gələn oxuculara kitab verilmir, amma onlar  kitabxana daxilində qaynaqların surətini çıxararaq istifadə edə bilərlər. Bütün oxucuların kitabxanadan kitab ala bilməsi üçün işçi ya da tələbə kartlarını göstərməsi zəruridir.

 

Kitab alma müddəti

İstifadəçi

Kitab Sayı  

İstifadə etmə müddəti

Əlavə Uzatma müddəti

Akademik işçilər

15

30 gün

30 gün

İdari işçilər

10

30 gün

30 gün

Magistatura tələbələri

5

21 gün

15 gün

Bakalavr tələbələri

4

15 gün

7 gün

 

 

Jurnal alma müddəti

İstifadəçi

Jurnal Sayı  

İstifadə etmə müddəti

Əlavə Uzatma müddəti

Akademik işçilər

3

5 gün

2 gün

İdari işçilər

2

5 gün

2 gün

Magistatura tələbələri

2

3 gün

2 gün

Bakalavr tələbələri

2

3 gün

2 gün

* Kitabxanaya borcu olan oxucuya kitabxana xidməti dayandırılır

 
 
 
 

©2019