Bakı Mühəndislik Universitetinin qarşısında duran vəzifə bütün növ kitabxana materialını ən müasir və texnoloji vasitələr ilə tələbələrimizi tanış etməkdir. Kitabxana, həmçinin, tələbələr və bütün akademik tərkibə özlərinin professional və mənəvi keyfiyyətlərini artırmaq üçün təhsil və tədqiqat sahəsində fəaliyyət göstərir. Universitetimiz tələbələrin təhsil, tədqiqat və elmi inkişaf sahəsində inkişafına tam və dəqiq köməkliyi təmin edir.

Kitabxanamızda bütün kitablar dewey Sinifləşdirmə Sistemi (DOSS) üzrə yerləşdirilmişdir. Kitabxanamız zəngin məlumat bazaları, disketlər, CD video-kasetləri, jurnallar, e- kitablar və kitablar ilə təchiz olunmuşdur. 

 
 
 

©2018