Yaşar Ehtibarlı   İqtisadiyyat və İdarəetmə Dekan Ph.D
İslam Hüseynov   Pedaqoji Dekan Ph.D
Nəsimi Kamalov   Mühəndislik Dekan Ph.D
 
 
 

©2018