Müxtəlif xalq çalğı alətlərindən təşkil olunmuş ansamblın tərkibinə tar, saz, qarmon, nağara, musiqi alətləri daxildir. Xalq çalğı alətləri ansamblı 2017-ci ildən yenidən bərpa olunaraq fəaliyyətə başlamışdır. Ansamblın bədii rəhbəri Vüqar Məmmədovun rəhbərliyi ilə ansambl milli-mənəvi sərvətimiz olan milli musiqi folklorumuzun yaşamasında, zənginləşməsində, eləcə də professional musiqimizin formalaşmasında  yeni-yeni bəstəkar əsərlərinin milli zəmin üzərində yaranmasında məqsədyönlü fəaliyyət göstərir.

 
 
 
 

©2019