Müəssisələrlə Əlaqələr və Karyera Departamenti

Direktor / dos.Təyyar Mustafayev

Ünvan:

Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh.,Həsən Əliyev küç., 120 AZ0102,Abşeron,Bakı,Azərbaycan

Telefon:

+994 (12) 349 99 66/67 + (1319) , +994 (12) 349 99 78

Faks:

Ümumi şöbə +994 (12) 349 99 90 /91

E-mail:

teyyarm@beu.edu.az

URL:

http://beu.edu.az

 

Karyera Planlama Sektoru 

Mütəxəssis / Gülçöhrə İbrahimova

Ünvan:

Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh.,Həsən Əliyev küç., 120 AZ0102,Abşeron,Bakı,Azərbaycan

Telefon:

+994 (12) 349 99 66/67 + (1120) , +994 (12) 349 99 78

Faks:

Ümumi şöbə +994 (12) 349 99 90 /91

E-mail:

gibrahimova@beu.edu.az

URL:

http://beu.edu.az

 

Məzunlarla Əlaqələr sektoru  

Mütəxəssis / Sahilə Daşdəmirova

Ünvan:

Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh.,Həsən Əliyev küç., 120 AZ0102,Abşeron,Bakı,Azərbaycan

Telefon:

+994 (12) 349 99 66/67 + (1120) , +994 (12) 349 99 78

Faks:

Ümumi şöbə +994 (12) 349 99 90 /91

E-mail:

sadasdamirova@beu.edu.az

URL:

http://beu.edu.az

 

Məzunlarla Əlaqələr sektoru  

Mütəxəssis / Vasif Fərəcov

Ünvan:

Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh.,Həsən Əliyev küç., 120 AZ0102,Abşeron,Bakı,Azərbaycan

Telefon:

+994 (12) 349 99 66/67 + (1118) , +994 (12) 349 99 78

Faks:

Ümumi şöbə +994 (12) 349 99 90 /91

E-mail:

vferecov@beu.edu.az

URL:

http://beu.edu.az

 

 

 
 
 

©2018