Bizimlə əlaqə

Rəsmi Facebook səhifələrimiz :

https://www.facebook.com/beu.edu.az/

BMU Abituriyent Məlumat Mərkəzi:
Tel:    (+99412) 3499988, 349 99 62
Mob:   (+99450) 2919882
E-Mail:  abituriyent@beu.edu.az
             info@beu.edu.az 
Facebook: https://www.facebook.com/beu.edu.az/


+994(12) 349 99 88

 
 
 

©2018