Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı (26-27 Aprel 2013)

"Türk Dünyasını İşıqlandıranlar: Məmməd Akif Ərsoy, Hüseyn Cavid" Beynəlxalq Konferansı (16-18 May 2013)