Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

və  Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə

təşkilatçılığı ilə

 

Bakı Mühəndislik Universieti

Beinəlxalq elmi-praktiki konfrans

«Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər»

 

       Biz Beynəlxalq elmi-praktiki konfransda iştirak etmək istəyən bütün müəllifləri salamlayırıq və böyük məmnuniyyətlə ali məktəb elmi işçilərini və müəllimlərini, texniki və iqtisadi elmlər sahəsində mütəxəssisləri, doktorantları, aspirantları və elmi işçiləri öz elmi-praktiki işlərinin nəticələrini Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində keçirələcək konfransın materiallarında nəşr olunmaq üçün hazırlanmış elmi məqalələr şəklində göndərməyə dəvət edirik.

      Konfransın yekunlarına görə ən yaxşı işlər müəyyənləşdirələcək və bu tədqiqatların müəllifləri  mükafatlandırılacaq.

     Təşkilat komitəsi tərəfindən seçilmiş və konfransda təqdim olunmuş məqalələr Konfransın materialları toplusunda nəşr ediləcək.

 

 1. I.                  Konfransın keçirilmə tarixi 2-5 oktyabr 2018-ci ildir.

1.Konfransın məqsədi Beynəlxalq nəqliyyat sistemində logistika və nəqliyyat texnologiyaları sahəsində mütəxəssislərin apardığı müasir elmi-praktiki işlərin və onların: nəqliyyatın inkişaf problemləri və müasir loqistik infrastrukturun  formalaşdırılması, nəqliyyatda logistika texnologiyaları, nəqliyyatda innovasiya və investisiya fəaliyyəti və biznes planlaşdırma, nəqliyyat dəhlizləri və beynəlxalq nəqliyyat sisteminə inteqrasiya, təchizat zənciri kontekstində əməkdaşlıq problemləri, logistikada informasiya texnologiaları istiqamətlərində aldığı tədqiqat nəticələrinin müzakirəsi, həmçinin alimlərin və mütəxəssislərin  logistika və nəqliyyat sahəsində elmi tədqiqatlarının stimullaşdırılması, MDB ölkələri və digər xarici ölkələrin alimləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsidir.

 1. II.               Konfransın işi aşağıdakı seksiyalar üzrə təşkil olunacaq:

 

Seksiya 1.  Azərbaycanda nəqliyyat sisteminin logistik təşkili

Seksiya 2.  Nəqliyyat- logistik texnologiyalar, innovasiyalar, ekoloji problemlər

Seksiya 3.  Nəqliyyatda investisiyalar və biznes planlaşdırma        

Seksiya 4.  Nəqliyyat dəhlizləri və təchizat  zəncirində əməkdaşlıq problemləri

Seksiya 5.  Logistikada informasiya texnologiyaları

 

Konfransın təşkili ilə bağlı bütün xərcləri təşkilatçılar, qismən də iştirakçılar  çəkir.

 

 1. III.           Konfransın təşkilat komitəsi:

Konfransın təşkilat komitəsi

Sədr:                  C. Bayramov,             Təhsil Naziri

Həmsədr:          prof. H.Məmmədov -  Bakı  Mühəndislik Universitetinin rektoru

 

Sədr müavini:  dos. E. Süleymanov -  Bakı  Mühəndislik Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru

Üzvlər:

Y. Piriyev                 -  TN aparatının Sədr müavini

A.Kazımov               -  TN Elm sektorunun müdiri

 

 1. prof.H. Orucov,  Tədris işləri üzrə prorektor
 2. Y. Məmmədov, Maliyyə -təsərrüfat işləri üzrə prorektor
 3. dr. B. Hüseynzadə,  Tərbiyə işləri üzrə prorektor
 4. dr. A.İmanquliyev,  Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor
 5. dos.T.Mustafayev,    “Müəssisələrlə əlaqələr və karyera departamenti”nin direktoru
 6. dr. S.Məmmədov , BMU texnoparkının direktoru
 7. dos.İ.Qasımov,  BMU texnoparkının direktor müavini
 8. H.Qasımov,  Təcrübə şöbəsinin müdiri
 9. dos.R.Məmmədov (elmi katib),  “Magistratura və doktorantura” şöbəsinin müdiri
 10. dos.N.Kamalov, “Mühəndislik” fak.  dekanı
 11. dos.Y.Ehtibarlı, “İqtisadiyyat və idarəetmə”  fak.  dekanı
 12. prof. S.Orucov, “Memarlıq və inşaat” kafedrasının müdiri
 13. dos.Y. Babayev,   “Mexanika” kafedrasının müdiri
 14. dos. P.Həsənov,  “Sənayenin təşkili və idarə olunması” kafedrasının müdiri
 15. Ş. Əlizadə, elmi-tədqiqat işləri şöbəsi, baş mütəxəssis
 16. A.Nəcimov , Xarici əlaqələr və layihələrin idarə olunması şöbəsinin məsləhətçisi
 17. A.Mustafayev, Hökumətlərarası TRACEKA Komissiyası,Azərbaycanın Milli Katibi
 18. A.Əliyev, Nəqliyyat , Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Nəqliyyat siyasəti” şöbəsinin müdiri.
 19. R.Əzizov, Nəqliyyat , Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “İnformasiya cəmiyyətinin və elektron idarəçiliyin innovativ inkişafı” şöbəsinin müdiri
 20. N.Cəfərov, Azərbaycan Dəmir Yolları, Bakı Konteyner Terminalının direktoru
 21. prof. Ş.Heydərov, “Klassik-2” şirkətinin vitse-prezidenti
 22. t.e.n. R.Axundov, ABADA, Tədris Kurslarının Rəhbəri
 23. h.e.d.,prof. E.Əliyev, Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan hüquqşünaslar Konfederasiyasının üzvü
 24. E.Hacıyev, Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü, «Beynəlxalq nəqliyyat hüququ»  elmi-nəzəri,praktikii jurnalının Baş redaktorunun müavini
 25. prof.T.İmanov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, “Marketinq” kafedrasının müdiri
 26. Dr.A.Rzayev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin direktoru
 27. dos. E.Nəcəfov, Milli Aviasiya Akademiyası,”Avianəqliyyat istehsalatı” kafedrasının müdiri
 28. prof. Z.Rüstəmov, Azərbaycan Dövlət Dəniz  Akademiyası, “Dəniz naviqasiyası” kafedrasının müdiri
 29. dos. A.İsmayılov, Azərbaycan Dövlət Dəniz  Akademiyası, “Gəmi energetik qurğuları” kafedrasının müdiri
 30. dos. E.Yusifzadə, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Nəqliyyat” fak. dekanı
 31. prof. H.Əhmədov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Dəmiryolu nəqliyyatının istismarı” kafedrasının müdiri
 32. prof. Ə.Tağı-zadə, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili” kafedrası
 33. dos. R.Bayramov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili” kafedrasının müdiri
 34. prof. Z.Kərimov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil texnikası” kafedrasının müdiri
 35. dos. B.Namazov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil texnikası” kafedrası
 36. Проф. А.М. Ивахненко, Академик Международной академии информационных технологий, заведующий кафедрой "Менеджмент" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),Россия.
 37. К.Атаев, член-корреспондент  академии проблем качества РФ, доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),Россия.
 38. Assoc prof Boris Antić, PhD. University of Belgrade, The faculty of transport and traffic engineering. Department for traffic safety and road vehicles.
 39. PhD Nadiia Khvyshchun, Dean of the Business Faculty of Lutsk National Technical University (Ukraine).
 40. R. Tedoradze, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Logistics, Faculty of Transport and Mechanical Engineering, Georgian Technical University.
 41. Z.Shengelia, Secretary General Association of Freight Forwarders of Georgia,Associate Professor of Georgian Technical University.
 42. Prof. B. Torobekov, Vice-Rector for Development of Kyrgyz State Technical University named by    I.Razzakova, Professor of the Department of "Organization of Transport and Traffic Safety".
 43. Dr. Ihtiyor Bobojonov,  Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) Germany.
 44. .Abduhholik Mukhtorov, Head of Department Research Institute of Agricultural Economics Uzbekistan
 45. Проф., д.э.н. И. Л. Aкулич, зав.кафедрой маркетинга БГЭУ, Белорусь.
 46. доц.Н. Оксенчук, коммерческий факультет Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации,г.Гомель.
 47. доц. А. М. Омельянюк , заведующий кафедрой экономической теории и логистики Брестского государственного технического университета, Белорусь.
 48.  O. Zabolotnyi, Ph.D. in Engineering, Dean of Technological Faculty Lutsk National Technical  University, Ukraine.
 49. Grigore Belostecinic, Academic, Rector of the Academy of Economic Studies of Moldova;
 50. Sergiu Tutunaru, PhD, Director of the Innovative IT incubator and Center for Economic Development at the Academy of Economic Studies of Moldova.
 51. В. Ф.Чебан, заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» Молдовского Технического Университета, г.Кишинау, Молдова.
 52. K.Джакупов, Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева.
 53. Ramazan Dindar, İstanbul Emniyyət Müdirliyi, baş polis, Yeni Yüz Yıl Universiteti, Sürekli Eyretim Merkezi, tədqiqatçı, İstanbul, Türkiyə.

 

Konfransın katibliyi:

Elmi katib: dos. Rauf Məmmədov

Tel: (+99412) 3499982; (+99412) 3499966/67 (əlavə 1111/1109)

        (+99450) 333 27 44;  ramammadov@beu.edu.az ; tsconference@beu.edu.az

Məsul katib: Şəfəq Əlizadə

Tel:    (+99412) 3 49 99 95selizade@beu.edu.az

Konfransın iş qrafiki, işçi dillər

Konfransın işi  plenar və seksiya iclaslarında azərbaycan, ingilis və rus dillərində aparılacaq.

Konfrans  materiallarının hazırlanma qaydaları

Materialın həcmi – A4 formatlı 5 səh.-dən çox olmamaqla. Bütün səhifələrdə boş sahələr saxlanmalıdır ( sağdan, soldan, yuxarıdan və aşağıdan  25mm olmaqla)

Məruzənin adı- şrift ölçüsü 14, çap hərfləri ilə, mərkəzdə, interval 1,0.

Müəlliflər- şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Müəlliflərin adı, atasının adı (inisialları) soyada qədər yazılır və probellə ayrılır.

Təşkilatın adı- şrift ölçüsü 12, kursivlə, interval 1,0. Təşkilatların adları arasında nöqtə vergül qoyulur.Müəlliflər müxtəlif təşkilatlardandırsa, bu təşkilatlar nömrələnir (həm müəllifin adında yuxarı indeks, həm də təşkilatın adında yuxarı indeks).

Elektron poçt ünvanları- təşkilat adlarından sonra, ayrıca sətirdə yazılır. Şrift ölçüsü 12, interval 1,0.

Məruzənin mətni-şrift Times New Roman, şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Formullar Equation Editor (Math Type) vasitəsilə yığılır, şrift ölçüsü 12.

Ədəbiyyat siyahısı-nömrələnir, şrift ölçüsü 12,məruzənin mətnində ədəbiyyat istinadları kvadrat mötərizələrdə verilir. Ədəbiyyat siyahısında müəlliflərin inisialları soyaddan qabaq, probelsiz yazılır.

Xülasə-məqalənin öz dili və ingilis dilində.

Açar sözlər- 5-6 söz.

Müəlliflər haqqında məlumat: S.A.A., iş yeri və vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi, elmi maraq dairəsi.

  Tərtibatı qaydalara uyğun olmayan materiallar qəbul edilməyəcəyək.

  Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzənin elektron versiyasını elektron poçtla ramammadov@beu.edu.az   və ya  selizade@beu.edu.az   və yatsconference@beu.edu.az   ünvanlarına göndərməlidirlər.

   ƏSAS TARİXLƏR:

12 sentyabr 2018-ci il – materialların elektron versiyalarının təqdim olunmasının son müddətidir.

Məruzənin qəbul edilməsi haqqında təşkilat komitəsinin cavabı materialı aldıqdan sonra 7 gün ərzində göndəriləcəkdir.

22 sentyabr 2018-ci il-konfransın proqramı göndəriləcəkdir.

Konfrans haqqında ətraflı məlumatı  beu.edu.az saytından əldə etmək olar.

Əlavə məlumat üçün təşkilat komitəsinə müraciət edə bilərsiniz.

Əlaqə ünvanları:

AZ 0101, Xırdalan ş., Həsən Əiyev küç. 120, Bakı Mühəndislik Universiteti

E- mail: ramammadov@beu.edu.az ,   selizade@beu.edu.az

Elmi katib: dos. Rauf Məmmədov

Tel: (+99412) 3499982; (+99412) 3499966/67 (əlavə 1111/1109)

        (+99450) 3332744; ramammadov@beu.edu.az ; tsconference@beu.edu.az

Məsul katib: Şəfəq Əlizadə

Tel:    (+99412) 3 49 99 95selizade@beu.edu.az

 

 

 

 

 

 

                                                      With the joint organization by the Ministry of Education

Azerbaijan Republic and Baku Engineering University

 

Baku Engineering University

International Scientific and Practical Conference

"Azerbaijan in the international transport system:

goals and prospects "

 

        We welcome all authors who wish to participate in an international scientific and practical conference and with great pleasure invite scientists and teachers of higher education, specialists in the field of technical and economic sciences, doctoral candidates, postgraduates and scientists to send the results of their scientific and practical work in the form of scientific articles prepared for publication in the materials of the conference to be held in Baku, the capital of the Republic of Azerbaijan.

        The results of the conference will determine the most worthy works and the authors of these studies will be presented to the awards.

Selected by the Organizing Committee and the articles presented at the conference will be published in a special issue.

        I. Conference date 02 - 05 October 2018

1. The purpose of the conference: Discussion of modern scientific and practical developments carried out by specialists in the field of logistics and transport technologies in the international transport system and their research results: the formation of modern logistics infrastructure and the problems of transport development, logistics technologies in transport, innovation and investment activities on transport and business planning, transport corridors and integration into the international transport system, problems of cooperation Twas in the context of the supply chain, information technology in logistics. Stimulation of scientific research of scientists and specialists in the field of logistics and transport, expansion of cooperation with scientists from CIS countries and other foreign countries.

       

 

      II. The work of the conference will be organized in the following sections:

Section 1. Logistic organization of the transport system in Azerbaijan

Section 2. Transport and logistics technologies, innovations, ecological problems

Section 3. Investment and business planning in transport

Section 4. Transport corridors and problems of cooperation in the supply chain

Section 5. Information technologies in logistics

All costs associated with the organization of the conference are covered by the organizers and, partially, by the participants.

III. Conference Organizing Committee:

Chairman: J. Bayramov, Minister of Education

Co-chair: prof. H. Mammadov, rector of the Baku Engineering University

Deputy Chairman: E. Suleymanov, Vice-Rector for Science, Baku Engineering  

                                                             University

 

Members:

Y. Piriyev                 -  TN aparatının Sədr müavini

A.Kazımov               -  TN Elm sektorunun müdiri

 

 1. prof.H. Orucov,  Tədris işləri üzrə prorektor
 2. Y. Məmmədov, Maliyyə -təsərrüfat işləri üzrə prorektor
 3. dr. B. Hüseynzadə,  Tərbiyə işləri üzrə prorektor
 4. dr. A.İmanquliyev,  Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor
 5. dos.T.Mustafayev,    “Müəssisələrlə əlaqələr və karyera departamenti”nin direktoru
 6. dr. S.Məmmədov , BMU texnoparkının direktoru
 7. dos.İ.Qasımov,  BMU texnoparkının direktor müavini
 8. H.Qasımov,  Təcrübə şöbəsinin müdiri
 9. dos.R.Məmmədov (elmi katib),  “Magistratura və doktorantura” şöbəsinin müdiri
 10. dos.N.Kamalov, “Mühəndislik” fak.  dekanı
 11. dos.Y.Ehtibarlı, “İqtisadiyyat və idarəetmə”  fak.  dekanı
 12. prof. S.Orucov, “Memarlıq və inşaat” kafedrasının müdiri
 13. dos.Y. Babayev,   “Mexanika” kafedrasının müdiri
 14. dos. P.Həsənov,  “Sənayenin təşkili və idarə olunması” kafedrasının müdiri
 15. Ş. Əlizadə, elmi-tədqiqat işləri şöbəsi, baş mütəxəssis
 16. A.Nəcimov , Xarici əlaqələr və layihələrin idarə olunması şöbəsinin məsləhətçisi
 17. A.Mustafayev, Hökumətlərarası TRACEKA Komissiyası,Azərbaycanın Milli Katibi
 18. A.Əliyev, Nəqliyyat , Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Nəqliyyat siyasəti” şöbəsinin müdiri.
 19. R.Əzizov, Nəqliyyat , Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “İnformasiya cəmiyyətinin və elektron idarəçiliyin innovativ inkişafı” şöbəsinin müdiri
 20. N.Cəfərov, Azərbaycan Dəmir Yolları, Bakı Konteyner Terminalının direktoru
 21. prof. Ş.Heydərov, “Klassik-2” şirkətinin vitse-prezidenti
 22. t.e.n. R.Axundov, ABADA, Tədris Kurslarının Rəhbəri
 23. h.e.d.,prof. E.Əliyev, Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan hüquqşünaslar Konfederasiyasının üzvü
 24. E.Hacıyev, Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü, «Beynəlxalq nəqliyyat hüququ»  elmi-nəzəri,praktikii jurnalının Baş redaktorunun müavini
 25. prof.T.İmanov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, “Marketinq” kafedrasının müdiri
 26. Dr.A.Rzayev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin direktoru
 27. dos. E.Nəcəfov, Milli Aviasiya Akademiyası,”Avianəqliyyat istehsalatı” kafedrasının müdiri
 28. prof. Z.Rüstəmov, Azərbaycan Dövlət Dəniz  Akademiyası, “Dəniz naviqasiyası” kafedrasının müdiri
 29. dos. A.İsmayılov, Azərbaycan Dövlət Dəniz  Akademiyası, “Gəmi energetik qurğuları” kafedrasının müdiri
 30. dos. E.Yusifzadə, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Nəqliyyat” fak. dekanı
 31. prof. H.Əhmədov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Dəmiryolu nəqliyyatının istismarı” kafedrasının müdiri
 32. prof. Ə.Tağı-zadə, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili” kafedrası
 33. dos. R.Bayramov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili” kafedrasının müdiri
 34. prof. Z.Kərimov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil texnikası” kafedrasının müdiri
 35. dos. B.Namazov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil texnikası” kafedrası
 36. Проф. А.М. Ивахненко, Академик Международной академии информационных технологий, заведующий кафедрой "Менеджмент" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),Россия.
 37. К.Атаев, член-корреспондент  академии проблем качества РФ, доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),Россия.
 38. Assoc prof Boris Antić, PhD. University of Belgrade, The faculty of transport and traffic engineering. Department for traffic safety and road vehicles.
 39. PhD Nadiia Khvyshchun, Dean of the Business Faculty of Lutsk National Technical University (Ukraine).
 40. R. Tedoradze, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Logistics, Faculty of Transport and Mechanical Engineering, Georgian Technical University.
 41. Z.Shengelia, Secretary General Association of Freight Forwarders of Georgia,Associate Professor of Georgian Technical University.
 42. Prof. B. Torobekov, Vice-Rector for Development of Kyrgyz State Technical University named by    I.Razzakova, Professor of the Department of "Organization of Transport and Traffic Safety".
 43. Dr. Ihtiyor Bobojonov,  Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) Germany.
 44. Abduhholik Mukhtorov, Head of Department Research Institute of Agricultural Economics Uzbekistan
 45. Проф., д.э.н. И. Л. Aкулич, зав.кафедрой маркетинга БГЭУ, Белорусь.
 46. доц.Н. Оксенчук, коммерческий факультет Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации,г.Гомель.
 47. доц. А. М. Омельянюк , заведующий кафедрой экономической теории и логистики Брестского государственного технического университета, Белорусь.
 48.  O. Zabolotnyi, Ph.D. in Engineering, Dean of Technological Faculty Lutsk National Technical  University, Ukraine.
 49. Grigore Belostecinic, Academic, Rector of the Academy of Economic Studies of Moldova;
 50. Sergiu Tutunaru, PhD, Director of the Innovative IT incubator and Center for Economic Development at the Academy of Economic Studies of Moldova.
 51. В. Ф.Чебан, заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» Молдовского Технического Университета, г.Кишинау, Молдова.
 52. K.Джакупов, Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева.
 53. Ramazan Dindar, İstanbul Emniyyət Müdirliyi, baş polis, Yeni Yüz Yıl Universiteti, Sürekli Eyretim Merkezi, tədqiqatçı, İstanbul, Türkiyə.

 

Conference Secretariat:

Scientific Secretary - Assoc. Rauf Mammadov

Tel: (+99412) 3499982

        (+99412) 3499966/67 (ext. 1111/1109)

        (+99450) 3332744;    ramammadov@beu.edu.az ; tsconference@beu.edu.az

Executive Secretary -  Shafaq Alizade

Tel: (+99412) 3499995;   selizade@beu.edu.az

The schedule of the conference, working languages

       The work of the conference will be conducted in plenary and sectional sessions in Azerbaijani, Russian and English.

Rules for the preparation of conference materials

The volume of the material - no more than 5 pages of A4 format. On all pages, blank fields (right, left, top and bottom of  25 mm)

 

Title of the report - font size 14, in block letters, center, interval 1.0

Authors - font size 12, interval 1.0. The authors' initials are written to the surnames and separated by a space.

 

Organization name - font size 12, italic, interval 1.0. Between the names of organizations, a semicolon is placed. If the authors represent different organizations, then these institutions should be numbered (and in the author's name the superscript, and in the name of the organization the superscript).

 

E-mail addresses - should be written after the names of the organization, in a separate line. The font size is 12, the interval is 1.0.

 

The text of the report - font Times New Roman, font size 12, interval 1.0. Formulas should be typed Equation Editor (Math Type), font size 12.

 

References - numbered, font size 12, in the text of the report references to literature are given in square brackets. In the list of references the author's initials are written before the surname, without a space.

 

Abstract: article in original and English versions.

Keywords: 5-6 words.

Information about authors: Name, place of work and position, academic title, academic degree, range of scientific interests.

- Materials, registration of which does not comply with the rules, will not be accepted.

- Those wishing to participate in the conference should send an electronic version of the report by e-mail to ramammadov@beu.edu.az or selizade@beu.edu.az;  tsconference@beu.edu.az

MAIN DATES:

September 12, 2018 - the deadline for the submission of electronic versions of materials.

The response of the organizing committee on acceptance will be sent within 7 days after receipt of the material.

September 22, 2018 - the program of the conference will be sent.

Detailed information about the conference can be found on beu.edu.az

For more information, contact the organizing committee.

Contact addresses:________________________________________________

AZ 0101, Khirdalan, ul. Hasan Aliyeva 120, Baku Engineering University

 E-mail: ramammadov@beu.edu.az   tsconference@beu.edu.az

    selizade@beu.edu.az  

Scientific Secretary - Assoc. Rauf Mammadov

Tel: (+99412) 3499982

        (+99412) 3499966/67 (ext. 1111/1109)

        (+99450) 3332744; ramammadov@beu.edu.az     tsconference@beu.edu.az

Executive Secretary -  Shafaq Alizade

Tel: (+99412) 3499995; selizade@beu.edu.az

 

 

При совместной организации

Министерства Образования Азербайджанской Республики

и  Бакинского Инженерного Университета

 

Бакинский Инженерный Университет

Международная научно-практическая конференция

«Азербайджан в международной транспортной системе:

цели и перспективы»

 

        Мы приветствуем всех авторов, желающих принять участие в международной научно-практической конференции и с большим удовольствием приглашаем научных работников и преподавателей высшей школы, специалистов в области технических и экономических наук, докторантов, аспирантов и научных работников прислать результаты своей научно-практической работы в виде научных статей, подготовленных для публикации в материалах конференции, которая состоится  в Баку, столице Республики Азербайджан.

        По результатам конференции будут определены самые достойные работы и авторы этих исследований будут представлены к наградам.

        Избранные Оргкомитетом и  представленные на конференции статьи будут опубликованы в специальном выпуске.

        I.  Время проведения конференции 02– 05 октября 2018 г.

 1. Цель конференции: Обсуждение современных научно-практических разработок, проводимых специалистами в области логистических и тран-спортных технологий в международной транспортной системе  и полученных ими результатов исследований: формирование современной логистической инфраструктуры и  проблемы развития транспорта, логистические технологии на транспорте, инновационная и инвестиционная деятельность на транспорте и бизнес планирование, транспортные коридоры и интеграция в международную транспортную систему, проблемы сотрудничества в контексте цепи поставок, информационные технологии в логистике. Стимулирование научных исследований ученых и специалистов в области логистики и транспорта, расширение сотрудничества с учеными стран СНГ и других зарубежных стран.

 

 

 

    II. Работа конференции будет организована в следующих секциях:

Секция 1. Логистическая организация транспортной системы в 

                   Азербайджане

Секция  2. Транспортно-логистичесие технологии,  инновации,экологические проблемы

Секция 3. Инвестиции и бизнес планирование  на транспорте

Секция 4. Транспортные коридоры и проблемы сотрудничества в цепи

                   поставок

Секция 5. Информационные технологии в логистике

 

Все расходы, связанные с организацией конференции,несут организаторыи, частично, участники.

III. Оргкомитет конференции:

Председатель:      Дж. Байрамов,  Министр Образования

Сопредседатель: проф. Г.Мамедов, ректор Бакинского Инженерного  Университета

Заместитель председателя: Е.Сулейманов, проректор по науке Бакинского  Инженерного Университета

Члены:

 

Y. Piriyev                 -  TN aparatının Sədr müavini

A.Kazımov               -  TN Elm sektorunun müdiri

 

 1. prof.H. Orucov,  Tədris işləri üzrə prorektor
 2. Y. Məmmədov, Maliyyə -təsərrüfat işləri üzrə prorektor
 3. dr. B. Hüseynzadə,  Tərbiyə işləri üzrə prorektor
 4. dr. A.İmanquliyev,  Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor
 5. dos.T.Mustafayev,    “Müəssisələrlə əlaqələr və karyera departamenti”nin direktoru
 6. dr. S.Məmmədov , BMU texnoparkının direktoru
 7. dos.İ.Qasımov,  BMU texnoparkının direktor müavini
 8. H.Qasımov,  Təcrübə şöbəsinin müdiri
 9. dos.R.Məmmədov (elmi katib),  “Magistratura və doktorantura” şöbəsinin müdiri
 10. dos.N.Kamalov, “Mühəndislik” fak.  dekanı
 11. dos.Y.Ehtibarlı, “İqtisadiyyat və idarəetmə”  fak.  dekanı
 12. prof. S.Orucov, “Memarlıq və inşaat” kafedrasının müdiri
 13. dos.Y. Babayev,   “Mexanika” kafedrasının müdiri
 14. dos. P.Həsənov,  “Sənayenin təşkili və idarə olunması” kafedrasının müdiri
 15. Ş. Əlizadə, elmi-tədqiqat işləri şöbəsi, baş mütəxəssis
 16. A.Nəcimov , Xarici əlaqələr və layihələrin idarə olunması şöbəsinin məsləhətçisi
 17. A.Mustafayev, Hökumətlərarası TRACEKA Komissiyası,Azərbaycanın Milli Katibi
 18. A.Əliyev, Nəqliyyat , Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “Nəqliyyat siyasəti” şöbəsinin müdiri.
 19. R.Əzizov, Nəqliyyat , Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “İnformasiya cəmiyyətinin və elektron idarəçiliyin innovativ inkişafı” şöbəsinin müdiri
 20. N.Cəfərov, Azərbaycan Dəmir Yolları, Bakı Konteyner Terminalının direktoru
 21. prof. Ş.Heydərov, “Klassik-2” şirkətinin vitse-prezidenti
 22. t.e.n. R.Axundov, ABADA, Tədris Kurslarının Rəhbəri
 23. h.e.d.,prof. E.Əliyev, Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan hüquqşünaslar Konfederasiyasının üzvü
 24. E.Hacıyev, Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü, «Beynəlxalq nəqliyyat hüququ»  elmi-nəzəri,praktikii jurnalının Baş redaktorunun müavini
 25. prof.T.İmanov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, “Marketinq” kafedrasının müdiri
 26. Dr.A.Rzayev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin direktoru
 27. dos. E.Nəcəfov, Milli Aviasiya Akademiyası,”Avianəqliyyat istehsalatı” kafedrasının müdiri
 28. prof. Z.Rüstəmov, Azərbaycan Dövlət Dəniz  Akademiyası, “Dəniz naviqasiyası” kafedrasının müdiri
 29. dos. A.İsmayılov, Azərbaycan Dövlət Dəniz  Akademiyası, “Gəmi energetik qurğuları” kafedrasının müdiri
 30. dos. E.Yusifzadə, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Nəqliyyat” fak. dekanı
 31. prof. H.Əhmədov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Dəmiryolu nəqliyyatının istismarı” kafedrasının müdiri
 32. prof. Ə.Tağı-zadə, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili” kafedrası
 33. dos. R.Bayramov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil daşımaları və yol hərəkətinin təşkili” kafedrasının müdiri
 34. prof. Z.Kərimov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil texnikası” kafedrasının müdiri
 35. dos. B.Namazov, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Avtomobil texnikası” kafedrası
 36. Проф. А.М. Ивахненко, Академик Международной академии информационных технологий, заведующий кафедрой "Менеджмент" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),Россия.
 37. К.Атаев, член-корреспондент  академии проблем качества РФ, доцент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),Россия.
 38. Assoc prof Boris Antić, PhD. University of Belgrade, The faculty of transport and traffic engineering. Department for traffic safety and road vehicles.
 39. PhD Nadiia Khvyshchun, Dean of the Business Faculty of Lutsk National Technical University (Ukraine).
 40. R. Tedoradze, Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Logistics, Faculty of Transport and Mechanical Engineering, Georgian Technical University.
 41. Z.Shengelia, Secretary General Association of Freight Forwarders of Georgia,Associate Professor of Georgian Technical University.
 42. Prof. B. Torobekov, Vice-Rector for Development of Kyrgyz State Technical University named by    I.Razzakova, Professor of the Department of "Organization of Transport and Traffic Safety".
 43. Dr. Ihtiyor Bobojonov,  Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) Germany.
 44. Abduhholik Mukhtorov, Head of Department Research Institute of Agricultural Economics Uzbekistan
 45. Проф., д.э.н. И. Л. Aкулич, зав.кафедрой маркетинга БГЭУ, Белорусь.
 46. доц.Н. Оксенчук, коммерческий факультет Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации,г.Гомель.
 47. доц. А. М. Омельянюк , заведующий кафедрой экономической теории и логистики Брестского государственного технического университета, Белорусь.
 48.  O. Zabolotnyi, Ph.D. in Engineering, Dean of Technological Faculty Lutsk National Technical  University, Ukraine.
 49. Grigore Belostecinic, Academic, Rector of the Academy of Economic Studies of Moldova;
 50. Sergiu Tutunaru, PhD, Director of the Innovative IT incubator and Center for Economic Development at the Academy of Economic Studies of Moldova.
 51. В. Ф.Чебан, заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» Молдовского Технического Университета, г.Кишинау, Молдова.
 52. K.Джакупов, Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева.
 53. Ramazan Dindar, İstanbul Emniyyət Müdirliyi, baş polis, Yeni Yüz Yıl Universiteti, Sürekli Eyretim Merkezi, tədqiqatçı, İstanbul, Türkiyə.

 

Секретариат конференции:

Ученый секретарь: доц. Р. Мамедов,

Tel: (+99412) 3499982; (+99412) 3499966/67 (доп. 1111/1109)

        (+99450) 3332744;  ramammadov@beu.edu.az ,   tsconference@beu.edu.az

Ответственный секретарь: Ш. Ализаде,  selizade@beu.edu.az

Tel:    (+99412) 3 49 99 95

 

График работы  конференции,рабочие языки

       Работа конференциибудет вестись пленарных и секционных заседаниях на азербайджанском, русском и английском языках.

Правила подготовки материалов конференции

Объем материала - не более 5 страниц формата А4. На всех страницах должны сохраняться пустые поля (справа, слева, вверху и внизу по 25 мм)

Название доклада - размер шрифта 14, печатными буквами, в центре, интервал 1,0

Авторы - размер шрифта 12, интервал 1,0. Инициалы авторов пишутся до  фамилий  и разделяются пробелом.

Название организации - размер шрифта 12, курсивом, интервал 1,0. Между названиями организаций ставится точка с запятой. Если авторы представляют разные организации, то эти учреждения должны быть пронумерованы (и в имени автора верхний индекс, и в названии организации верхний индекс ).

Адреса электронной почты - должны быть написаны после названий организации, отдельной строкой. Размер шрифта 12, интервал 1,0.

Текст доклада - шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 1,0. Формулы  должны быть набраны  Equation Editor (Math Type), размер шрифта 12.

Список литературы - пронумерованы, размер шрифта 12, в тексте доклада ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках. В списке литературы инициалы автора пишутся перед фамилией, без пробела.

Аннотация: первичный яык статьи и версия на английском языке.

Ключевые слова: 5-6 слов.

Информация об авторах: Ф.И.О., место работы и должность, ученое звание, ученая степень, круг научных интересов.

- Материалы, оформление которых не соответствует правилам, не будут приняты.

- Желающие принять участие в конференции должны отправить электронную версию докладапо электронной почтеramammadov@beu.edu.az   или   selizade@beu.edu.az   или tsconference@beu.edu.az

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:

12 сентября 2018 г. - крайний срок для представления электронных версий материалов.

Ответ организационного комитета о принятии будет выслан в течении 7 дней после получения материала.

22 сентября 2018 г. – будет выслана программа конференции.

Подробную информацию о конференции можно найти по адресу beu.edu.az

За дополнительной информацией обращаться в организационный комитет.

Контактные адреса :

AZ 0101, г. Хырдалан, ул. Гасан Алиева 120

Бакинский Инженерный Университет

E- mail: ramammadov@beu.edu.az

     selizade@beu.edu.az

Научный секретарь доц. Рауф Мамедов

 

Teл: (+994 12) 3499982

         (+994 12) 349 99 66/67 (внутренний номер 1111/1109)

         (+994 50) 333 27 44; ramammadov@beu.edu.az ,   tsconference@beu.edu.az

Ответственный секретарь –Шафаг Ализаде

Тел:    (+99412) 3499995;   selizade@beu.edu.az  ;  tsconference@beu.edu.az

 
 
 

©2018