Müəssisələrlə Əlaqələr və Karyera Departamenti

Direktor

Gülçöhrə İbrahimova

http://beu.edu.az/az/staff_directory/staff/gibrahimova

 

Mütəxəssis

Sahilə Daşdəmirova

http://beu.edu.az/az/staff_directory/staff/sadasdamirova

   

Mütəxəssis

Vasif Fərəcov

http://beu.edu.az/az/staff_directory/staff/vferecov

 

 
 
 
 

©2019