Müəssisələrlə Əlaqələr və Karyera Departamenti

Direktor

Dos.Təyyar Mustafayev

http://beu.edu.az/az/staff_directory/staff/teyyarm

 

Karyera Planlama Sektoru 

Mütəxəssis

Gülçöhrə İbrahimova

http://beu.edu.az/az/staff_directory/staff/gibrahimova

 

Məzunlarla Əlaqələr sektoru  

Mütəxəssis

Sahilə Daşdəmirova

http://beu.edu.az/az/staff_directory/staff/sadasdamirova

 

Məzunlarla Əlaqələr sektoru  

Mütəxəssis

Vasif Fərəcov

http://beu.edu.az/az/staff_directory/staff/vferecov

 

 
 
 

©2018