Babək Abbasov   Kompüter və informasiya texnologiyaları Kafedra müdiri Ph.D
Ədalət İbadov   Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Kafedra müdiri Ph.D
Nəsimi Kamalov   Biznesin idarə edilməsi Kafedra müdiri Ph.D
Mayis Əzizov   Dünya iqtisadiyyatı Kafedra müdiri Ph.D
Bilal Dədəyev   Ümumi fənnlər kafedrası Kafedra müdiri Ph.D
Hümbət Əliyev   Riyaziyyat və informatika Kafedra müdiri Ph.D
Emin Ağayev   Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Kafedra müdiri Ph.D
Elçin Süleymanov   Maliyyə Kafedra müdiri Ph.D
Cəmil Məmmədov   Pedaqogika Kafedra müdiri Ph.D
Elmar İmanov   Kimya Kafedra müdiri Ph.D
Heydər Eminli   İngilis dili və ədəbiyyatı Kafedra müdiri Ph.D
Adil Aminov   Biologiya Kafedra müdiri Ph.D
Rakib Əfəndiyev   Riyaziyyat Kafedra müdiri Ph.D
Pərviz Həsənov   Sənayenin təşkili və idarə olunması Kafedra müdiri Ph.D
Yadullah Babayev   Mexanika Mühəndisliyi Kafedra müdiri Ph.D
Samir Quliyev   Beynəlxalq münasibətlər Kafedra müdiri Ph.D
Baba Qasımov   Fizika Kafedra müdiri Professor
Firudin Sultanov   Mühasibat uçotu və audit Kafedra müdiri Ph.D
Seyran Qayıbov   Xarici dil Kafedra müdiri Ph.D
Yusif Abdullayev   Kimya mühəndisliyi Kafedra müdiri Ph.D
Natiq Adilov   Tərcümə (İngilis dili)  Kafedra müdiri Ph.D
Sabir Orucov   Memarlıq və İnşaat Mühəndisliyi Kafedra müdiri Professor
 
 
 

©2018