Babək Abbasov   Kompüter və informasiya texnologiyaları Kafedra müdiri f.d
Ədalət İbadov   Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Kafedra müdiri f.d
Nəsimi Kamalov   Biznesin idarə edilməsi Kafedra müdiri f.d
Şəhriyar Muxtarov   Dünya İqtisadiyyatı  Kafedra müdiri f.d
Bilal Dədəyev   Ümumi fənnlər kafedrası Kafedra müdiri f.d
Hümbət Əliyev   Riyaziyyat və informatika Kafedra müdiri f.d
Emin Ağayev   Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Kafedra müdiri f.d
Elvin Əlirzayev   Maliyyə Kafedra müdiri f.d
Cəmil Məmmədov   Pedaqogika Kafedra müdiri f.d
Elmar İmanov   Kimya və biologiya Kafedra müdiri f.d
Rakib Əfəndiyev   Riyaziyyat Kafedra müdiri Dosent
Pərviz Həsənov   Sənayenin təşkili və idarə olunması Kafedra müdiri f.d
Hüseyn  Mirzəyev   Mexanika Mühəndisliyi Kafedra müdiri Dosent
Samir Quliyev   Beynəlxalq münasibətlər Kafedra müdiri f.d
Baba Qasımov   Fizika Kafedra müdiri f.d
Firudin Sultanov   Mühasibat uçotu və audit Kafedra müdiri f.d
Seyran Qayıbov   Xarici dil Kafedra müdiri f.d
Yusif Abdullayev   Kimya mühəndisliyi Kafedra müdiri Dosent
Natiq Adilov   Tərcümə və İngilis dili Kafedra müdiri f.d
Sabir Orucov   Memarlıq və İnşaat Mühəndisliyi Kafedra müdiri Professor
 
 
 
 

©2019