AZƏRBAYCAN QƏZƏTLƏRİ

(2011 YILI)

   No

                          Qəzet Adı

                         Ünvan

   1

AZƏRBAYCAN

http://azerbaijan.news.az/

   2

RESPUBLİKA

http://www.respublica.news.az/

   3

YENİ AZƏRBAYCAN

http://www.yeniazerbaycan.com/

   4

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMİ

http://www.az-muallimi.ab.az/

   5

TƏHSİL PROBLEMLERİ

 

   6

TƏHSİL VƏ ZAMAN

 

   7

BELEDİYYE HEYATI

 

   8

VERGİLƏR

 

   9

HƏFTƏ İÇİ

http://www.hafta-ichi.com/

  10

525-Cİ QEZET 

http://www.525ci.com/

  11

SƏS

http://www.ses-az.com/

  12

İKİ SAHİL

http://www.ikisahil.com/

  13

ZAMAN 

http://www.zaman.az/

  14

CEMIYYET VE DİN

http://www.scwra.gov.az/upload/file/N8-cem_din1-8-sayta.pdf

  15

ƏDƏBİYYAT QƏZETİ

http://www.edebiyyatqazeti.com/

  16

“RABİTƏ DÜNYASI” QƏZETİ

http://www.rabitadunyasi.info.az 

  17

CEMPİON

http://www.cempion.az/

  18

İQTİSADİYYAT VƏ HƏYAT

 

  19

ABİTURİYENT

http://www.abiturient.az/

  20

TƏHSİL XƏBƏRLƏRİ

 

  21

XALQ QƏZETİ 

http://www.xalqqazeti.com/

  22

KASPİ QƏZETİ 

http://www.kaspi.az/

  23

İQTİSADİYYAT  QƏZETİ

http://www.iqtisadiyyat.com/

  24

JURNALİST elektron qəzeti

http://www.jurnalist.org/            

  25

BİZİM ƏSR

http://bizimasr.media-az.com/

  26

AZERNEWS

http://www.azernews.net/

  27

DAY.AZ. http://www.day.az

  28

EVROPA

http://www.europaplus.az/

 

 
 
 

©2018