Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

və Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə

təşkilatçılığı ilə

Bakı Mühəndislik Universieti

Beinəlxalq elmi-praktiki konfrans

«İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: problemlər və perspektivlər»

 

Biz beynəlxalq elmi-praktiki konfransda iştirak etmək istəyən bütün müəllifləri salamlayırıq və böyük məmnuniyyətlə ali məktəb elmi işçilərini və müəllimlərini, texniki və iqtisadi elmlər sahəsində mütəxəssisləri, doktorantları, aspirantları və elmi işçiləri öz elmi-praktiki işlərinin nəticələrini Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində keçirələcək konfransın materiallarında nəşr olunmaq üçün hazırlanmış elmi məqalələr şəklində göndərməyə dəvət edirik.

Təşkilat komitəsi tərəfindən seçilmiş və konfransda təqdim olunmuş məqalələr Konfransın materialları toplusunda nəşr ediləcək.

 

I. Konfransın keçirilmə tarixi: 26-27 oktyabr 2018-ci il

II. Konfransın məqsədi: Konfransın ümumi məqsədi iqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişafın vacibliyini vurğulamaq; hərtərəfli inkişafa nail olmaqda bunun əhəmiyyətini nəzərdən keçirmək; iqtisadiyyat və idarəetmədə resurslardan optimal istifadə etməklə strateji planlara effektiv və səmərəli şəkildə nail olmaq; iqtisadi çağırışlar çərçivəsində beynəlxalq münasibətlərdə mövcud tendensiyaları nəzərdən keçirməkdir.

 

III. Konfransın işi aşağıdakı seksiyalar üzrə təşkil olunacaq:

 Seksiya 1.  Beynəlxaq iqtisadiyyat

Seksiya 2.  Biznesin idarəedilməsi

Seksiya 3.  Maliyyə və mühasibat uçotu

Seksiya 4.  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Seksiya 5.  Beynəlxalq münasibətlər

 

IV. Konfransın təşkilat komitəsi:

Sədr: prof. H.Məmmədov - Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru

Sədr müavini: dos. E. Süleymanov - Bakı Mühəndislik Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru

Üzvlər:

 1. Prof. Dr. Reşat Karcioğlu, Atatürk Universiteti, Türkiyə
 2. Prof. Dr. Jusup Primbaev, Manas Universiteti, Qırğızıstan
 3. Dr. Ihtiyor Bobojonov,  Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Almaniya
 4. Prof. Dr. Abduhholik Mukhtorov, Head of Department, Research Institute of Agricultural Economics, Özbəkistan
 5. Prof. Dr. Grigore Belostecinic, Academic, the Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova
 6. Prof. Dr. Sergiu Tutunaru, PhD, the Innovative IT incubator and Center for Economic Development at the Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova
 7. Prof. Dr. Farhad Rahmanov, ADİU
 8. Dos. Anar Eminov, ATMU
 9. Dos. Anar Mirzəyev, ATMU
 10. Dos. Aydın Qasımov, UNEC
 11. Dr.Yaşar Ehtibarlı, Bakı Mühəndislik Universiteti
 12. Dos. Elnur Kazımlı, Bakı Mühəndislik Universiteti

    13. Dr. Xanlar Heydərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    14. Dos. Ağamir Əsgərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    15. Dos. Anar Rza, Bakı Mühəndislik Universiteti

    16. Dos. Ceyhun Mahmudlu, Bakı Mühəndislik Universiteti

    17. Dos. Ədalət   İbadov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    18. Dos. Firudin Sultanov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    19. Dos. Həzi Eynalov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    20. Dos. Mayis Əzizov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    21. Dos. Mübariz Yolçiyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

    22. Dos. Murad   İsgəndərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    23. Dos. Nəsimi Kamalov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    24. Dos. Rasim Abutalıbov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    25. Dos. Samir Quliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

    26. Dos. Təyyar Mustafayev, Bakı Mühəndislik Universiteti

    27. Dos. Vüqar Muradov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    28. Dr. Elvin Əlirzayev, Bakı Mühəndislik Universiteti

    29. Dr. Elvin Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    30. Dr. Füzuli Əliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

    31. Dr. İntiqam Bəşirov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    32. Dr. Xəqani Bəşirov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    33. Anar İskəndərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    34. Aqil Əhmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    35. Aybəniz Heydərova, Bakı Mühəndislik Universiteti

    36. Cahid  Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    37. Cavid Zeynalov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    38. Elsevər İbadov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    39. Fərid Cəbiyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

    40. Fuad Əsgərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

   41. Gülnar  Zülfüqarova, Bakı Mühəndislik Universiteti

   42. Hikmət Axundov, Bakı Mühəndislik Universiteti

   43. Könül Məlikova, Bakı Mühəndislik Universiteti

   44. Nərgiz Nəhmətova, Bakı Mühəndislik Universiteti

   45. Nicat Qasımov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    46. Nurtac  Vidadili, Bakı Mühəndislik Universiteti

    47. Rüfət  Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    48. Şamxal Əbilov, Bakı Mühəndislik Universiteti

    49. Şəhriyar Əliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

 1. Arif Nəcimov, Bakı Mühəndislik Universiteti 

    51. Səid Bağırov, Bakı Mühəndislik Universiteti

 1. Sənan Hüseynzadə, Bakı Mühəndislik Universiteti

    53. Xatirə Yusifova, Bakı Mühəndislik Universiteti

    54. Yasər Əhmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

V. Konfransın katibliyi:

 Elmi katib: Dr. Yaşar Ehtibarlı

Tel: (+99412) 3499966/67 (2219); yetibarli@beu.edu.az

Məsul katib: Dos. Elnur Kazımlı

Tel: (+99412) 3499966/67 (2214)ekazimli@beu.edu.az

 

VI. Konfransın iş qrafiki, işçi dillər:

Konfransın işi plenar və seksiya iclaslarında azərbaycan, ingilis və rus dillərində aparılacaq.

 

VII. Konfrans  materiallarının hazırlanma qaydaları:

Materialın həcmi – A4 formatlı 5 səh.-dən çox olmamaqla. Bütün səhifələrdə boş sahələr saxlanmalıdır ( sağdan, soldan, yuxarıdan və aşağıdan  25mm olmaqla)

Məruzənin adı- şrift ölçüsü 14, çap hərfləri ilə, mərkəzdə, interval 1,0.

Müəlliflər- şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Müəlliflərin adı, atasının adı (inisialları) soyada qədər yazılır və probellə ayrılır.

Təşkilatın adı- şrift ölçüsü 12, kursivlə, interval 1,0. Təşkilatların adları arasında nöqtə vergül qoyulur.Müəlliflər müxtəlif təşkilatlardandırsa, bu təşkilatlar nömrələnir (həm müəllifin adında yuxarı indeks, həm də təşkilatın adında yuxarı indeks).

Elektron poçt ünvanları- təşkilat adlarından sonra, ayrıca sətirdə yazılır. Şrift ölçüsü 12, interval 1,0.

Məruzənin mətni-şrift Times New Roman, şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Formullar Equation Editor (Math Type) vasitəsilə yığılır, şrift ölçüsü 12.

Ədəbiyyat siyahısı-nömrələnir, şrift ölçüsü 12,məruzənin mətnində ədəbiyyat istinadları kvadrat mötərizələrdə verilir. Ədəbiyyat siyahısında müəlliflərin inisialları soyaddan qabaq, probelsiz yazılır.

Xülasə-məqalənin öz dili və ingilis dilində.

Açar sözlər- 5-6 söz.

Müəlliflər haqqında məlumat: S.A.A., iş yeri və vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi, elmi maraq dairəsi.

Tərtibat qaydalarına uyğun olmayan materiallar qəbul edilməyəcəyək.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzənin elektron versiyasını elektron poçtla sdeac@beu.edu.azünvanlarına göndərməlidirlər.

VIII. ƏSAS TARİXLƏR:

05 oktyabr 2018-ci il – materialların elektron versiyalarının təqdim olunmasının son müddətidir.

Məruzənin qəbul edilməsi haqqında təşkilat komitəsinin cavabı materialı aldıqdan sonra 7 gün ərzində göndəriləcəkdir.

16 oktyabr 2018-ci il tarixində konfransın proqramı göndəriləcəkdir.

Konfrans haqqında ətraflı məlumatı  beu.edu.az saytından əldə etmək olar.

 

Əlavə məlumat üçün təşkilat komitəsinə müraciət edə bilərsiniz.

Əlaqə ünvanları:

AZ 0101, Xırdalan ş., Həsən Əiyev küç. 120, Bakı Mühəndislik Universiteti

E- mail: sdeac@beu.edu.az

 Elmi katib: Dr. Yaşar Ehtibarlı

Tel: (+99412) 3499966/67 (əlavə 2219); yetibarli@beu.edu.az

Məsul katib: Dos. Elnur Kazımlı

Tel: (+99412) 3499966/67 (əlavə 2214)ekazimli@beu.edu.az

 

 

 

 

 


 

 
 
 

©2018