Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə

təşkilatçılığı ilə

«İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: problemlər və perspektivlər»

Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

Biz, ali məktəb elmi işçilərini və müəllimlərini, texniki və iqtisadi elmlər sahəsində mütəxəssisləri, doktorantları, aspirantları və elmi işçiləri öz elmi-praktiki işlərinin nəticələrini bölüşmək və müzakirə etmək üçün beynəlxalq elmi-praktiki konfransa dəvət edirik.

Təşkilat komitəsi tərəfindən seçilmiş və konfransda təqdim olunmuş məqalələr Konfransın materialları toplusunda nəşr ediləcəkdir.

  1. I.    Konfransın məqsədi: 

Konfransın ümumi məqsədi iqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişafın vacibliyini vurğulamaq; hərtərəfli inkişafa nail olmaqda bunun əhəmiyyətini nəzərdən keçirmək; iqtisadiyyat və idarəetmədə resurslardan optimal istifadə etməklə strateji planlara effektiv və səmərəli şəkildə nail olmaq; iqtisadi çağırışlar çərçivəsində beynəlxalq münasibətlərdə mövcud tendensiyaları nəzərdən keçirməkdir.

II. Konfransın işi aşağıdakı seksiyalar üzrə təşkil olunacaq:

Seksiya 1.  Beynəlxaq iqtisadiyyat

Seksiya 2.  Biznesin idarə edilməsi

Seksiya 3.  Maliyyə və mühasibat uçotu

Seksiya 4.  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Seksiya 5.  Beynəlxalq münasibətlər

III. Konfransın təqvimi:

- Materialların elektron versiyalarının təqdim olunmasının son tarixi: 05 oktyabr 2018

- Məruzənin qəbul edilməsi haqqında məlumatın verilməsi: 12 oktyabr 2018

- Konfransın proqramının elan tarixi: 16 oktyabr 2018

- Konfransın keçirilmə tarixi: 26-27 oktyabr 2018

IV. Konfransın təşkilat komitəsi:

-Sədr: prof. H.Məmmədov - Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru

-Sədr müavini: dos. E. Süleymanov - Bakı Mühəndislik Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru

-Elmi katib: dos. Mayis Əzizov- Bakı Mühəndislik Universiteti İqtisadiyyat və İdarəetmə fakultəsinin dekanı

-Məsul katib: dos.Murad İsgəndərov - Bakı Mühəndislik Universiteti Biznesin idarəedilməsi kafedrasının dosenti

V. Konfransın Elmi şurası üzvləri:

Prof. Reşat Karcioğlu, Atatürk Universiteti, Türkiyə

Prof. Jusup Primbaev, Manas Universiteti, Qırğızıstan

Prof. İrina Vladimirovna Zeleneva, Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, Rusiya

Ph.D. Ihtiyor Bobojonov,  Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Almaniya

Prof. Abduhholik Mukhtorov, Head of Department, Research Institute of Agricultural Economics, Özbəkistan

Prof. Grigore Belostecinic, Academic, the Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova

Prof. Sergiu Tutunaru, PhD, the Innovative IT incubator and Center for Economic Development at the Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova

Prof. Farhad Rahmanov, UNEC

Dos. Anar Eminov, ATMU

Dos. Anar Mirzəyev, ATMU

Dos. Aydın Qasımov, UNEC

Dos.Elnarə Səmədova, UNEC

Dos.Hafis Haciyev, UNEC 

i.f.d. Xətai Alıyev, UNEC 

Məmməd Talıblı, UNEC 

Dos. Mayis Əzizov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Murad   İsgəndərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Ağamir Əsgərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Anar Rza, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Ədalət   İbadov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Firudin Sultanov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Həzi Eynalov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Mübariz Yolçiyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Nəsimi Kamalov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Rasim Abutalıbov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Samir Quliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Təyyar Mustafayev, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Vüqar Muradov, Bakı Mühəndislik Universiteti

i.f.d. Xanlar Heydərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

i.f.d. Elvin Əlirzayev, Bakı Mühəndislik Universiteti

i.f.d. Füzuli Əliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

i.f.d. İntiqam Bəşirov, Bakı Mühəndislik Universiteti

i.f.d. Xəqani Bəşirov, Bakı Mühəndislik Universiteti

i.f.d. Fərid Cəbiyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

i.f.d.  Ceyhun Vəliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

i.f.d. Şəhriyar Muxdarov, Xəzər Universiteti

Anar İskəndərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Aqil Əhmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Aybəniz Heydərova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Cahid  Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Cavid Zeynalov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Elsevər İbadov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Fuad Əsgərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Gülnar  Zülfüqarova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Könül Məlikova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Nərgiz Nəhmətova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Nurtac  Vidadili, Bakı Mühəndislik Universiteti

Rüfət  Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Şamxal Əbilov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Arif Nəcimov, Bakı Mühəndislik Universiteti 

Səid Bağırov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Sənan Hüseynzadə, Bakı Mühəndislik Universiteti

Xatirə Yusifova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Yasər Əhmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Zamin Babaşov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Qədir Əsgərzadə, Bakı Mühəndislik Universiteti

VI. Konfransın katibliyi:

-Elmi katib: dos. Mayis Əzizov; Tel: (+99412) 3499966/67 (2219);mezizov@beu.edu.az

-Məsul katib: dos. Murad İsgəndərov; Tel: (+99412) 3499966/67 (2414) ); misgenderov@beu.edu.az 

VII. Konfransın iş qrafiki, işçi dillər:

Konfransın işi plenar və seksiya iclaslarında azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində aparılacaq.

VIII. Konfrans  materiallarının hazırlanma qaydaları:

Materialın həcmi – A4 formatlı 5 səh.-dən çox olmamaqla. Bütün səhifələrdə boş sahələr saxlanmalıdır ( sağdan, soldan, yuxarıdan və aşağıdan  25mm olmaqla)

Məruzənin adı- şrift ölçüsü 14, çap hərfləri ilə, mərkəzdə, interval 1,0.

Müəlliflər- şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Müəlliflərin adı, atasının adı (inisialları) soyada qədər yazılır və probellə ayrılır.

Təşkilatın adı- şrift ölçüsü 12, kursivlə, interval 1,0. Təşkilatların adları arasında nöqtə vergül qoyulur.Müəlliflər müxtəlif təşkilatlardandırsa, bu təşkilatlar nömrələnir (həm müəllifin adında yuxarı indeks, həm də təşkilatın adında yuxarı indeks).

Elektron poçt ünvanları- təşkilat adlarından sonra, ayrıca sətirdə yazılır. Şrift ölçüsü 12, interval 1,0.

Məruzənin mətni-şrift Times New Roman, şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Formullar Equation Editor (Math Type) vasitəsilə yığılır, şrift ölçüsü 12.

Ədəbiyyat siyahısı-nömrələnir, şrift ölçüsü 12,məruzənin mətnində ədəbiyyat istinadları kvadrat mötərizələrdə verilir. Ədəbiyyat siyahısında müəlliflərin inisialları soyaddan qabaq, probelsiz yazılır.

Xülasə-məqalənin öz dili və ingilis dilində.

Açar sözlər- 5-6 söz.

Müəlliflər haqqında məlumat: S.A.A., iş yeri və vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi.

Tərtibat qaydalarına uyğun olmayan materiallar qəbul edilməyəcəyək.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzənin elektron versiyasını elektron poçtla sdeac@beu.edu.az ünvanlarına göndərməlidirlər.

Əlavə məlumat üçün təşkilat komitəsinə müraciət edə bilərsiniz.

Əlaqə ünvanları:

AZ 0101, Xırdalan ş., Həsən Əiyev küç. 120, Bakı Mühəndislik Universiteti

Tel: (+99412) 3499966/67 (əlavə 2219); (əlavə 2414);

E- mail: sdeac@beu.edu.az

 

 

 

 

 


 

 
 
 

©2018