Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

və Bakı Mühəndislik Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə

Bakı Mühəndislik Universieti

2018-ci il noyabrın 29-30 da

«I Beynəlxalq Elm və Texnologiya» adlı

elmi-praktiki konfrans keçirir

 

Dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də Mühəndislik Elmləri və ona yaxın digər elm sahələri sürətlə dəyişir və inkişaf edir. Bu inkişaf və dəyişikliyə ayaq uydurmaq, problemlərə həll yolu tapmaq və ölkəmizin gələcəyinə töhfə vermək üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Mühəndislik Universitetinin təşkilatçılığı ilə  I Beynəlxalq Elm və Texnologiya konfransı keçiriləcəkdir. Bu məqsədlə ali məktəb elmi işçilərini və müəllimlərini, mühəndis  və texniki elmlər sahəsində mütəxəssisləri, doktorantları, aspirantları və elmi işçiləri öz elmi-praktiki işlərinin nəticələrini bölüşmək və müzakirə etmək üçün beynəlxalq elmi-praktiki konfransa dəvət edirik.

 

I. Konfransın işi aşağıdakı seksiyalar üzrə təşkil olunacaq:

Kompüter elmləri

Kimya və proses mühəndisliyi

Təbiət elməri və mühəndisliyin interqrasiyası

Mexanika mühəndisliyi və fizika

Ətraf mühit və ətraf mühitin mühafizəsi

Memarlıq və İnşaat

II. Konfransın təqvimi:

12 noyabr 2018-ci il – materialların elektron versiyalarının təqdim olunmasının son müddətidir.

Məruzənin qəbul edilməsi haqqında təşkilat komitəsinin cavabı materialı aldıqdan sonra 7 gün ərzində göndəriləcəkdir.

16 noyabr 2018-ci il tarixində konfransın proqramı göndəriləcəkdir.

Konfrans haqqında ətraflı məlumatı  beu.edu.az saytından əldə etmək olar.

III.Konfransın təşkilat komitəsi:

Sədr: prof. H.Məmmədov - Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru

Sədr müavini: dos. E. Süleymanov - Bakı Mühəndislik Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru

Elmi katib: Dos. A. Əlifov

Məsul katib: Dos. Y. Abdullayev

Məsul katib: Dr. V. Muradov

 

IV.Konfransın elmi şura üzvləri:

1.Prof. Dr. Yusuf Shahin, Near East University, Noth Nicosia, Noth Cybrus

2.Assoc. Prof. Aliriza Motorcu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

3.Dos. Kamran T. Mahmudov, Centro de Química Estrutural, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1049–001 Lisbon, Portugal

4.Ahad Mammadov, Seneca College, Lecturer, Toronto, Canada

5.Professor Həmzağa Orucov, Bakı Mühəndislik Universiteti tədris işləri üzrə prorektor

6. Akademik Vaqif Abbasov, AMEA-nın Y. Məmmdəliyeva adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru

7.Akademik Ramiz Məmmədov, AMEA-nin akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru

8.Akademik Məmməd Salmanov, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru

9.C.e.d., prof. Fərda İmanov, Azərsu-Sukanal ETLİ.

10.T.e.d., prof. Aytac Bədəlova, Milli Aviasiya Akademiyası.

11.Prof. Sabir Orucov, Bakı Mühəndislik Universiteti

12.Prof. Nagdali Choupani, Bakı Mühəndislik Universiteti

13.T.e.d., professor Ayaz Abdullayev, AzTU

14.T.e.d., professor Əli Nəcəfov, AzTU

15.Dos. Azər İmamquliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

16.Dos. Afər Əlifov, Bakı Mühəndislik Universiteti

17.Dos. Pərviz Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

18.Dos. Yusif Abdullayev, Bakı Mühəndislik Universiteti

19.Dr. Röya Nəzərova, Bakı Mühəndislik Universiteti.

20.Dos. Hüseyn Mirzəyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

21.Dos. Babək Abbasov, Bakı Mühəndislik Universiteti

22.Dr. Vüqar Muradov, Bakı Mühəndislik Universiteti

23.Dr. Pərviz Həsənov, Bakı Mühəndislik Universiteti

24.Dos. Rauf Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

25.Dos. Rəşail İsmayılov, Bakı Mühəndislik Universiteti

26.Dos. Elçin Sultanov, Bakı Mühəndislik Universiteti

27.T.e.d. Fazil Əbilov, Azərsu-Sukanal ETLİ

28.Dos. İsa Qasımov, Bakı Mühəndislik Universiteti - Texnopark.

29.Dos. Anar Rüstəmov, Bakı Mühəndislik Universiteti

30.Dos. Nurlana Hüseynova, Bakı Mühəndislik Universiteti

31.Dos. Azər Əhmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

32.Dos. Vaqif Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

33.Dos. Fərhad Şirzadov, Bakı Mühəndislik Universiteti

34.Dos. Rəvan Rəhimov, Bakı Mühəndislik Universiteti

35.Dr. Arzu Məmmədova,Bakı Mühəndislik Universiteti

36.Etibar Seyidzadə, Bakı Mühəndislik Universiteti

37.Əli Həsənov, Bakı Mühəndislik Universiteti

38.Xəyyam Məsiyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

39.Aynurə Bəşirova, Bakı Mühəndislik Universiteti

40.Cavanşir Salmanov, Bakı Mühəndislik Universiteti

41.Orxan Hüseynov, Bakı Mühəndislik Universiteti

42.Etibar Qəhrəmanov,Bakı Mühəndislik Universiteti

43.Nazim Mahmudov, Bakı Mühəndislik Universiteti

44.Nikruz Foruzandeh, Bakı Mühəndislik Universiteti

45.Rəfael Quliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

46.Tural Babayev İlqar, Bakı Mühəndislik Universiteti

47.Tural Həsənov, Bakı Mühəndislik Universiteti

48.Yusif Əhədi, Bakı Mühəndislik Universiteti

49.Nazim Nağıızadə, Bakı Mühəndislik Universiteti

50. Nilüfər Hətəmova, Bakı Mühəndislik Universiteti

51.Sevinc Yaquvova,Bakı Mühəndislik Universiteti

 

 

V. Konfransın katibliyi:

Elmi katib: Dos. Afər Əlifov; Tel: (+99412) 3499966/67 (1221); aalifov@beu.edu.az

Məsul katib: Dos. Yusif Abdullayev; Tel: (+99412) 3499966/67 (1303) yabdullayev@beu.edu.az

Məsul katib: Dr. Vüqar Muradov; Tel: (+99412) 3499966/67 (1307) vmuradov@beu.edu.az

 

VI.Konfransın iş qrafiki, işçi dillər:

Konfransın işi plenar və seksiya iclaslarında azərbaycan, ingilis və rus dillərində aparılacaq.

 

VII.Konfrans  materiallarının hazırlanma qaydaları:

Materialın həcmi – A4 formatlı 5 səh.-dən çox olmamaqla. Bütün səhifələrdə boş sahələr saxlanmalıdır ( sağdan, soldan, yuxarıdan və aşağıdan  25mm olmaqla)

Məruzənin adı- şrift ölçüsü 14, çap hərfləri ilə, mərkəzdə, interval 1,0.

Müəlliflər- şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Müəlliflərin adı, atasının adı (inisialları) soyada qədər yazılır və probellə ayrılır.

Təşkilatın adı- şrift ölçüsü 12, kursivlə, interval 1,0. Təşkilatların adları arasında nöqtə vergül qoyulur.Müəlliflər müxtəlif təşkilatlardandırsa, bu təşkilatlar nömrələnir (həm müəllifin adında yuxarı indeks, həm də təşkilatın adında yuxarı indeks).

Elektron poçt ünvanları- təşkilat adlarından sonra, ayrıca sətirdə yazılır. Şrift ölçüsü 12, interval 1,0.

Məruzənin mətni-şrift Times New Roman, şrift ölçüsü 12, interval 1,0. Formullar Equation Editor (Math Type) vasitəsilə yığılır, şrift ölçüsü 12.

Ədəbiyyat siyahısı-nömrələnir, şrift ölçüsü 12,məruzənin mətnində ədəbiyyat istinadları kvadrat mötərizələrdə verilir. Ədəbiyyat siyahısında müəlliflərin inisialları soyaddan qabaq, probelsiz yazılır.

Xülasə-məqalənin öz dili və ingilis dilində.

Açar sözlər- 5-6 söz.

Müəlliflər haqqında məlumat: S.A.A., iş yeri və vəzifəsi, elmi adı, elmi dərəcəsi, elmi maraq dairəsi.

Tərtibat qaydalarına uyğun olmayan materiallar qəbul edilməyəcəyək.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzənin elektron versiyasını elektron poçtla scc@beu.edu.azünvanına göndərməlidirlər.

Əlavə məlumat üçün təşkilat komitəsinə müraciət edə bilərsiniz.

Əlaqə ünvanları:

AZ 0101, Xırdalan ş., Həsən Əiyev küç. 120, Bakı Mühəndislik Universiteti

Tel: (+99412) 3499966/67 (1221); (+99412) 3499966/67 (1303); (+99412) 3499966/67 (1307)

E- mail: scc@beu.edu.az

Program_Beynelxalq_CONFERENCE

 

 

 
 
 

©2018