BMU əməkdaşının məqaləsi nüfuzlu jurnalda nəşr olunub. BMU əməkdaşının məqaləsi nüfuzlu jurnalda nəşr olunub.

, baxılıb - 460 dəfə

 

  Bakı Mühəndislik Universiteti İngilis dili və ədəbiyyatı kafedrasının əməkdaşı Dos.Venera Süleymanovanın Minimizers in Azerbaijani from a comparative perspective məqaləsi  Almaniyada nəşr olunan dilçilik  sahəsində dünyanın məhşur elmi jurnallarından sayılan  Folia Linguistica jurnalında  nəşr olunmuşdur. Qeyd edək ki, bu məqalə son beş ildə Azərbaycandan dilçilik sahəsində Web Of Science  platformunda indekslənən impact faktorlu jurnalllarda nəşr olunan ilk məqalələrdəndir. Qeyd edək ki Folia Linguistica həm Web of Sciance platformında həm də Scopus bazasında indekslənən  A kateqoriya sayılan nüfuzlu jurnallardandır. Niderlanıdın Groningen  Universitetində  Erasmus Mundus Alrakis II proqramı ilə 6 ay tədqiqat apararkən bu universitetin dilçi alimi prof. Hoeksemanın  həmmüəllifliyi ilə nəşr olunan məqalədə Azərbaycan dilçiliyinin inkarlıq aspektəri tədqiq edilmişdir.Qeyd edək ki bir neçə kitab və məqaləsi nəşr olunan dos.Venera Süleymanova İngiltərə, Ruminya, Almaniya, Sloveniya və diğər bir neçə ölkədə müxtəlif layihələrlə elmi ezamiyyətdə olumuşdur. Hazırda ABŞ dövlət departamentinin Fulbright proqramı çərçivəsində dünyanın nüfuzlu universitetlərindən sayılan University of Marylandda post doktora təqaüdü ilə 6 aylıq ezamiyyətdə olan əməkdaşımız Amerikalı alimlərlə Azərbaycan dilçiliyi ilə əlaqəli yeni bir tədqiqat aparır.

 

https://www.degruyter.com/view/j/flin.2018.52.issue-1/flin-2018-0004/flin-2018-0004.xml
https://doi.org/10.1515/flin-2018-0004

 

Bölmənin digər xəbərləri
Bölmənin digər xəbərləri
 
 
 
 

©2020